Persoane juridice
Servicii de eliberare a semnăturii electronice avansate calificate

Denumirea serviciului

Servicii de eliberare a semnăturii electronice avansate calificate.

Descrierea serviciului

Prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice care presupune, eliberarea/suspendarea/restabilirea/revocarea Certificatului cheii publice pentru persoane fizice şi juridice.

Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje pentru contribuabili: posibilitatea de completare, semnare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacțiune cu SFS, excluderea necesității de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi de prezentare la sediul DDF, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă 24/24 ore, 7 zile pe săptămână în condiții de maximă comoditate.

Benificiarii de servicii de eliberare a semnaturii electronice avansate calificate

Persoane fizice şi juridice cu excepția autorităților administrației publice și subiecții declarării averii și intereselor.

Modalitatea de solicitare a serviciului

În vederea obținerii certificatului cheii publice, solicitantul va parcurge următoarele etape:

 

1. Crearea contului de utilizator

Persoana responsabilă inițial va face o înregistrare cu un e-mail activ pe portalul  pki.ctif.md, pentru a fi creat contul de utiliuzator în sistem.
 
*Lipsa contului de utilizator duce la imposibilitatea programării la unul din Centrele de înregistrare ale CTIF precum și completarea Comenzii pentru certificarea cheii publice.

2. Înregistrarea programării la unul din Centrele de înregistrare ale I.P. „CTIF”

Ulterior contactează Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, deservit de I.P. „CTIF”, tel: 022822222 sau 022822040, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centrele de înregistrare (CÎ) ale CTIF: 
-    CÎ  Chişinău – mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303.
-    CÎ  Bălţi – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Direcției Deservire Fiscală din  mun. Bălţi).

3. Prezentarea solicitantului la Centrul de înregistrare al I.P. „CTIF” la data si ora stabilită conform programării.

Acte necesare: 

a)  pentru persoanele fizice –

actul de identitate valabil la momentul solicitării serviciului (original şi copia):

 • buletinul de identitate al cetățeanului RM de generația I (include și fișa de însoțire), de generațiile II sau III;
 • permisul de ședere provizorie pentru cetățenii străini și apartizi domiciliați temporar în ;
 • permisul de ședere permanentă pentru cetățenii străini ;
 • buletinul de identitate pentru apartizi ;
 • buletinul de identitate provizoriu;
 • documentul de călătorie (cu date biometrice) pentru apartizi;
 • documente pentru refugiați și beneficiari de protecție umanitară,
 •  document eliberat de organul abilitat de atribuirea codului unic de identificare (IDNP) din Registrul de Stat a Populației,
 • procura autentificată notarial privind dreptul de solicitare a serviiciilor, după caz.

b)  pentru persoanele juridice –

actul de identitate a persoanei împuternicită, valabil la momentul solicitării serviciului (original şi copia):

 • copia actului de identitate al solicitantului (persoana fizică) din din cadrul persoanei juridice pentru benificiarii serviciilor de certificare a cheiilor publice;
 • procura autentificată notarial sau procura eliberată de către conducătorul entității privind împuternicirea persoanei cu dreptul exlusiv de a ridica, transmite dispozitivul de crearea semnăturii electronice împreună cu certificatul cheii publice și/sau de a semna documentele din numele persoanei juridice;
   

Costul serviciului

Pentru  prezentarea rapoartelor fiscale prin utilizarea metodelor automatizate, contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice cu titlu GRATUIT pe calea autentificarii prin MPass în „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md, cu semnătura electronică avansată calificată.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de eliberare a semnăturii electronice avansate calificate.

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
11.1 Servicii de certificare in domeniul semnăturii electronice (inclusiv dispozitiv criptografic)
11.1.1 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 1 an 380,00
11.1.2 Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 2 ani  530,00
11.1.3 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 3 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 710,00
11.1.4 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 4 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 810,00
11.1.5 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 5 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 910,00
11.2 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice (fără dispozitiv criptografic)
11.2.1 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 1 an 200,00
11.2.2 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 2 ani  350,00
11.2.3 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 3 ani  470,00
11.2.4 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 4 ani  600,00
11.2.5 Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 5 ani  700,00
Servicii de înregistrare și asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea semnăturii electronice în profilul utilizatorului si „ASYCUDA WORLD”

Denumirea serviciului

Serviciile de asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea 
semnăturii electronice în profilul utilizatorului  SI „Asycuda World”  

Descrierea serviciului

Servicii de consultanță și import al semnăturii electronice în profilul specialistului în domeniul vămuirii după prelungire sau obținere a acesteia

Utilizatorii serviciului

Specialiști în domeniul vămuirii

Modalitatea de solicitare a serviciului

1. Compania se adresează cu o cerere în formă liberă cu indicarea codului atribuit specialistului în domeniul vămuirii. Cererea se remite la adresa electronică: boris.zabolotnii@ctif.gov.md
2. Concomitent specialistul în domeniul vămuirii completează forma prealabilă de obținere a semnăturii electronice pe una din 
paginile  http://pki.fsi.md  sau http://pki.cts.md/ 
3. Agentului economic i se remite la adresa indicată contul de plată, ulterior după achitarea acestuia se acorda acces la serviciu
4. Pentru un specialist nou în domeniul vămuirii se crează utilizator în Sistemul Informațional Asycuda World
5. Se efectuează importul semnăturii electronice în profilul utilizatorului.

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 21/3 
e-mail: boris.zabolotnii@ctif.gov.md, 
nr. de telefon: (022) 400-269, 060 302-680

Costul serviciului

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de înregistrare și asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea semnăturii electronice în profilul utilizatorului  SI „Asycuda World” 

Nr.ord Servicii prestate Preţul inclusiv TVA, lei
1 Servicii de înregistrare și asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea semnăturii electronice în profilul utilizatorului  SI „Asycuda World” 400,00
Persoane fizice
Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Conform prevederilor pct. 4 din Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 125 din  24.02.2020. 

Persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova), pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, stipulate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se vor autentifica în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md, prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), acceptând Termenii și condițiile site-ului www.sfs.md, conform Anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice

Denumirea serviciului

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice.

Descrierea serviciului și produsului

Prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice care presupune, eliberarea/suspendarea/restabilirea/revocarea Certificatului cheii publice pentru persoane fizice şi juridice.

Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje pentru contribuabili: posibilitatea de completare, semnare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacțiune cu SFS, excluderea necesității de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi de prezentare la sediul DDF, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă 24/24 ore, 7 zile pe săptămână în condiții de maximă comoditate.

Benificiarii de servicii de eliberare a semnaturii electronice avansate calificate

Persoane fizice şi juridice cu excepția autorităților administrației publice și subiecții declarării averii și intereselor.

Modalitatea de solicitare a serviciului

În vederea obținerii certificatului cheii publice, solicitantul va parcurge următoarele etape:

1. Crearea contului de utilizator

Persoana responsabilă inițial va face o înregistrare cu un e-mail activ pe portalul  pki.ctif.md, pentru a fi creat contul de utiliuzator în sistem.
 
*Lipsa contului de utilizator duce la imposibilitatea programării la unul din Centrele de înregistrare ale CTIF precum și completarea Comenzii pentru certificarea cheii publice.

2. Înregistrarea programării la unul din Centrele de înregistrare ale I.P. „CTIF”

Ulterior contactează Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, deservit de I.P. „CTIF”, tel: 022822222 sau 022822040, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centrele de înregistrare (CÎ) ale CTIF: 
    -    CÎ  Chişinău – mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303.
    -    CÎ  Bălţi – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Direcției Deservire Fiscală din  mun. Bălţi).

3. Prezentarea solicitantului la Centrul de înregistrare al I.P. „CTIF” la data si ora stabilită conform programării.

Acte necesare: 

a)  pentru persoanele fizice – 

actul de identitate valabil la momentul solicitării serviciului (original şi copia):

 • buletinul de identitate al cetățeanului RM de generația I (include și fișa de însoțire), de generațiile II sau III;
 • permisul de ședere provizorie pentru cetățenii străini și apartizi domiciliați temporar în ;
 • permisul de ședere permanentă pentru cetățenii străini ;
 • buletinul de identitate pentru apartizi ;
 • buletinul de identitate provizoriu;
 • documentul de călătorie (cu date biometrice) pentru apartizi;
 • documente pentru refugiați și beneficiari de protecție umanitară,
 • document eliberat de organul abilitat de atribuirea codului unic de identificare (IDNP) din Registrul de Stat a Populației,
 • procura autentificată notarial privind dreptul de solicitare a serviiciilor, după caz.

b)  pentru persoanele juridice –

actul de identitate a persoanei împuternicită, valabil la momentul solicitării serviciului (original şi copia):

 • copia actului de identitate al solicitantului (persoana fizică) din cadrul persoanei juridice pentru benificiarii serviciilor de certificare a cheiilor publice;
 • procura autentificată notarial sau procura eliberată de către conducătorul entității privind împuternicirea persoanei cu dreptul exlusiv de a ridica, transmite dispozitivul de crearea semnăturii electronice împreună cu certificatul cheii publice și/sau de a semna documentele din numele persoanei juridice;
   

Costul serviciului

Pentru prezentarea rapoartelor fiscale prin utilizarea metodelor automatizate, contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice cu titlu GRATUIT pe calea autentificarii prin MPass în „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md, cu semnătura electronică avansată calificată.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de eliberare a semnăturii electronice avansate calificate.

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
11.1 Servicii de certificare in domeniul semnăturii electronice (inclusiv dispozitiv criptografic)
11.1.1 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 1 an 380,00
11.1.2 Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 2 ani  530,00
11.1.3 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 3 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 710,00
11.1.4 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 4 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 810,00
11.1.5 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 5 ani (dispozitiv criptografic ACOST5T2) 910,00
11.2 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice (fără dispozitiv criptografic)
11.2.1 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 1 an 200,00
11.2.2 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 2 ani  350,00
11.2.3 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 3 ani  470,00
11.2.4 Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice  cu termen de valabilitate 4 ani  600,00
11.2.5 Servicii de certificare  în domeniul semnăturii electronice cu termen de valabilitate 5 ani  700,00