Persoane juridice
Servicii de certificare a mașinilor de casă și control (ECC)

Descrierea serviciului

Serviciul de certificare a echipamentelor de casă și de control (ECC) constă în avizarea și omologarea modelelor ECC de tip MCC/IF și sisteme informatice cu sau fără dispozitive electronice, destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale de către Centrul de certificare a ECC din cadrul I.P. „CTIF”, și care presupune:

1)    Examinarea cererii de la furnizorii ECC privind includerea modelului ECC în Registrul unic al ECC, inclusiv solicitarea documentațiilor tehnice adiționale privitor la modelul ECC;
2)    Studiu și expertiza documentației tehnice a modelului ECC;
3)    Verificarea și testarea modelului ECC, privind îndeplinirea condițiilor tehnice prevăzute în Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și control:
-    Verificarea și testarea privind caracteristicile fizice, rezistența la condițiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică ale ECC;
-    Verificarea și testarea privind îndeplinirea funcțiilor fiscale ale ECC;
-    Verificarea și testarea față de formarea bonului fiscal/documentul fiscal, bonurilor de serviciu și Rapoartelor Z și X;
-    Verificarea și testarea față de efectuarea operațiilor funcționale şi păstrarea informației fiscale de către ECC;
-    Verificarea și testarea privind transmiterea datelor fiscale între ECC și SIA „MEV” și protecția datelor transferate;
-    Verificarea și testarea privind asigurarea integrității și securității datelor înregistrate/păstrate în ECC;
-    Verificarea și testarea față de operațiile funcțiilor interzise pentru ECC.
-    Perfectarea Raportului de testare și Avizului tehnic a modelului ECC și remiterea către SFS.
-    Decizia SFS privind includerea modelului ECC în Registrul unic sau decizia privind respingerea cererii.

Utilizatorii serviciului

Furnizorii echipamentelor de casă  și control (ECC).

Modalitatea de solicitare a serviciului

Solicitantul va completa online cererea prin intermediul SIA „MEV” (mev.sfs.md) la rubrica „Certificare”, unde va anexa și documentele electronice în dependență de modelul ECC.

Cererea se stabilește în conformitate cu tipul ECC selectat pentru certificare.  

Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul serviciului este stabilit în Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea ECC, aprobat prin decizia Comisiei interdepartamentală pentru ECC Nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Anexa nr. 4)

Servicii poligrafice

Descrierea serviciului

Ansamblul procedeelor de reproducere grafică şi de multiplicare a unui text sau a unei figuri: flayere şi broșuri, buclete şi leaflete, stickere şi abţibilduri, cărți şi reviste, cataloage şi cărți de vizită, etichete, calendare, bannere, sigilii sub formă de etichete adezive etc.

 1. Servicii poligrafice esențiale:
  1.1.    Tiparul digital - este un procedeu de imprimare alb-negru, format de la A5 până la A3+, sau color - format de la A5 până la A3+ (una din 4 culori: albastru, galben, roșu şi negru), similar imprimantelor de birou, dar de o calitate mult mai bună
  1.2.    Fixarea cu adeziv - presupune lipirea filelor şi a copertei cu ajutorul adezivului
  1.3.    Capsarea - presupune fixarea cu ajutorul a două sau patru clame a copertei şi blocului cu foi
  1.4.    Broșare pe spirală din plastic - acest serviciu constă în crearea unor găuri dreptunghiulare în foile care urmează a fi broșate, în care se introduce o spiră din plastic
 2. Servicii poligrafice complexe:
  2.1.    Tiparul offset - este o modalitate de imprimare în care vopseaua de pe presă este transmisă sub presiune pe suprafața elastică intermediară a pânzei cauciucate, iar de pe aceasta – pe hârtie sau alt material care urmează a fi imprimat
  2.2.    Lăcuirea offset - presupune aplicarea pe suprafața imprimată a unui lac special incolor, mat sau lucios
  2.3.    Fălțuirea - este procesul de îndoire într-un anumit mod a foilor de hârtie de diferite formate, altfel spus – procesul de împăturire a foilor.
  2.4.    Biguirea - este operațiunea de creare a unei caneluri (linii reliefate) pe foaia de hârtie.
  2.5.    Laminarea - la etapa prelucrării post-imprimare este necesar uneori ca produsele poligrafice imprimate să fie acoperite cu o peliculă.

Decuparea - mai este numită şi tăiere sau ştanţare şi este realizată de obicei cu scopul de a conferi produselor finite o formă anumită, precum şi pentru a perfora (cresta) în acestea găuri.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopice şi trasologiei

Descrierea serviciului

Efectuarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice de către specialiştii Laboratorului de cercetări în domeniului protecţiei documentelor (LCDPD) în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei, cu întocmirea rapoartelor de expertiză/rapoartelor de constatare tehnico-științifică. Examinarea tehnică a documentelor, cercetarea grafoscopică şi traseologică a diverselor obiecte în litigiu.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice (rezidente şi nerezidente)

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea cererii pentru solicitarea serviciilor în adresa I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” cu specificarea detaliată a cerinţelor/întrebărilor înaintate specialistului, încheierea contractului Informaţii de contact: Republica Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, biroul 520, fax: (022) 21-12-02, Laboratorul de cercetări în domeniului protecției documentelor, nr. de telefon: (022) 82-20-09

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru efectuarea expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

Nr.d/o Denumirea serviciu Tarif, lei (inclusiv TVA)
1 Constatare Simplă (1obiect) 300,00
2 Constatare Medie (2-5 obiecte) 700,00
3 Constatare Complexă (6-10 obiecte) 1300,00
4 Deplasarea specialistului la fața locului 115 lei/oră
5 Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al întreprinderii (opțional) 4 lei/km
Persoane fizice
Servicii poligrafice

Descrierea serviciului

Ansamblul procedeelor de reproducere grafică şi de multiplicare a unui text sau a unei figuri: flayere şi broșuri, buclete şi leaflete, stickere şi abţibilduri, cărți şi reviste, cataloage şi cărți de vizită, etichete, calendare, bannere, sigilii sub formă de etichete adezive etc.

 1. Servicii poligrafice esențiale:
  -    Tiparul digital - este un procedeu de imprimare alb-negru, format de la A5 până la A3+, sau color - format de la A5 până la A3+ (una din 4 culori: albastru, galben, roșu şi negru), similar imprimantelor de birou, dar de o calitate mult mai bună
  -    Fixarea cu adeziv - presupune lipirea filelor şi a copertei cu ajutorul adezivului
  -    Capsarea - presupune fixarea cu ajutorul a două sau patru clame a copertei şi blocului cu foi
  -    Broșare pe spirală din plastic - acest serviciu constă în crearea unor găuri dreptunghiulare în foile care urmează a fi broșate, în care se introduce o spiră din plastic
 2. Servicii poligrafice complexe:
  -    Tiparul offset - este o modalitate de imprimare în care vopseaua de pe presă este transmisă sub presiune pe suprafața elastică intermediară a pânzei cauciucate, iar de pe aceasta – pe hârtie sau alt material care urmează a fi imprimat
  -    Lăcuirea offset - presupune aplicarea pe suprafața imprimată a unui lac special incolor, mat sau lucios
  -    Fălțuirea - este procesul de îndoire într-un anumit mod a foilor de hârtie de diferite formate, altfel spus – procesul de împăturire a foilor.
  -    Biguirea - este operațiunea de creare a unei caneluri (linii reliefate) pe foaia de hârtie.
  -    Laminarea - la etapa prelucrării post-imprimare este necesar uneori ca produsele poligrafice imprimate să fie acoperite cu o peliculă.

Decuparea - mai este numită şi tăiere sau ştanţare şi este realizată de obicei cu scopul de a conferi produselor finite o formă anumită, precum şi pentru a perfora (cresta) în acestea găuri.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopice şi trasologiei

Descrierea serviciului

Efectuarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice de către specialiştii Laboratorului de cercetări în domeniului protecţiei documentelor (LCDPD) în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei, cu întocmirea rapoartelor de expertiză/rapoartelor de constatare tehnico-științifică.
Examinarea tehnică a documentelor, cercetarea grafoscopică şi traseologică a diverselor obiecte în litigiu. 

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice (rezidente şi nerezidente)

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea cererii pentru solicitarea serviciilor  în adresa  I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” cu specificarea detaliată a cerinţelor/întrebărilor înaintate specialistului, încheierea contractului 
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, biroul 520, fax: (022) 21-12-02, Laboratorul de cercetări în domeniului protecției documentelor, nr. de telefon: (022) 82-20-13

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

Nr.ord Denumirea serviciu Tarif, lei (inclusiv TVA)
1 Constatare Simplă (1obiect) 300,00
2 Constatare Medie (2-5 obiecte) 700,00
3 Constatare Complexă (6-10 obiecte) 1300,00
4 Deplasarea specialistului la fața locului 115 lei/oră
5 Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al întreprinderii (opțional) 4 lei/km