Persoane juridice
Administrarea SI de evidență contabilă
Servicii de configurare a sistemului informațional de evidență contabilă

Denumirea serviciului

Servicii de instalare și configurarea a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platform 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Descrierea serviciului

Implementarea 1C include următoarele:

 • instalarea platformei 1C;
 • crearea bazei informaționale şi încărcarea versiunii;
 • aplicarea codului de activare şi configurarea bazei de date, crearea utilizatorilor şi a regulilor de securitate a bazei;
 • instruirea generală a utilizatorilor privind utilizarea sistemului;
 • ajutor la introducerea soldurilor.

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de configurare a sistemului informațional de evidență contabilă 

Nr. d/o Denumirea serviciilor TARIF 2023, LEI (INCLUSIV TVA)
1. Configurarea sistemului informațional de evidență contabilă, trecerea soldurilor și nomenclatoarelor, pentru o zi  1800,00
2. Configurarea şi menținerea modulului „Evidența personalului în autoritățile publice” din SIIECAP,  pentru o instituție

2000,00

Servicii de administrare și menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Denumirea serviciului

Servicii de administrare și menținere a sistemului informațional de evidență contabilă bazat pe platforma 1C (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Descrierea serviciului

1. Acordarea suportului companiilor (intermediare) la implementarea şi menținerea 1C
2. Mentenanța 1C oferă următoarele posibilități:

 • accesul la toate modificările de program survenite în baza modificărilor din legislația în vigoare;
 • consultații telefonice nelimitate (linia fierbinte) și instruiri privind modificările operate în sistem;
 • consultanții oferite de specialiștii cu experiență contabilă bogată în sectorul bugetar;

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică:

Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) –Bugetar   
      e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md 
      tel.:  (022) 82-20-26.
Sistemului informațional de evidență contabilă în instituțiile publice bazat pe platforma 1C (INTREPRINDERE)  –Autogestiune     
      e-mail: ctif1c@ctif.gov.md 
      tel.: (022) 82-20-15.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*:

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de administrare și menținere a sistemului informațional de evidență (SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: întreprindere 8)

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
1. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă pentru 1 utilizator 7200,00
2. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă pentru 2-3 utilizatori 7920,00
3. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă pentru 4-5 utilizatori 11040,00
4. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă pentru 6-9 utilizatori 12600,00
5. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă pentru 10-15 utilizatori 19800,00
6. Administrarea și menținerea anuală a sistemului informațional de evidență contabilă mai mulți de 15 utilizatori (se calculează prețul separat, per fiecare utilizator) 1290,00
7. Menținerea anuală 1C:ÎNTREPRINDERE 8 (autogestiune) 12000,00
Servicii de suport a companiilor partenere privind ajustarea sistemului informațional de evidență contabilă în autoritățile publice (SIIECAP) la modificările legislației naționale și cerințelor utilizatorilor

Denumirea serviciului

Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Descrierea serviciului

Consultanță și suport instituțional în procesul planificării, ținerii evidenței contabile și elaborarea rapoartelor financiare.
Consultanță economică-financiară în scopul optimizării proceselor;

 • Asistență pentru unul sau câteva sectoare ale contabilității beneficiarului;
 • Elaborarea recomandărilor privind ținerea conformă a evidenței contabile;
 • Asistență în utilizarea sistemelor informaționale de evidență contabilă;
 • Consultanță în implementarea controlului managerial

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate.
Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de suport a companiilor partenere privind ajustarea sistemului informațional de evidență contabilă în autoritățile publice (SIIECAP) la modificările legislației naționale și cerințelor utilizatorilor

Nr. d/o Denumirea serviciilor TARIF 2023, LEI (INCLUSIV TVA)
1. Acordarea suportului companiilor la implementarea şi menținerea anuală a SIIECAP, pentru o instituție 2880,00