La I.P. „CTIF” suntem o echipă de circa 500 de colegi, iar activitatea noastră ține de domeniul IT și acordarea serviciilor în arii de activitate precum: finanțe publice, achiziții publice, fiscal și vamal. Gestionăm proiecte de interes cu impact național și guvernamental. 

Alaturați-vă echipei I.P. „CTIF”!

FUNCȚII VACANTE
Expert/inginer în domeniul Echipamentelor de Casă și Control

Cerințe față de candidați:

 • Studii tehnice superioare în domeniul electronicii și microelectronicii și TI;
 • Cunoașterea arhitecturii Echipamentelor de Casa si Control (ECC) și protocoalelor comunicaționale aferente activității;
 • Cunoștințe despre caracteristicile tehnice și funcționale ale Echipamentelor de Casa si Control (ECC);
 • Cunoștințe pentru organizarea asistenței tehnice specializate activități de instalare, reparație și deservire tehnică a ECC;
 • Cunoașterea legislației în domeniu și standardelor;
 • Abilitate de citire și utilizarea a documentațiilor tehnice, schemelor;
 • Abilități de utilizare a echipamentelor de testare.

Constituie un avantaj:

 • Posedarea certificatelor privind lucru cu Echipamentelor de Casa si Control;
 • Experiența de 2 ani în domeniul;
 • Cunoașterea limbii engleze (nivel tehnic)

Oferim:

 • Program de integrare și și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Administrator baze de date

Descrierea activității:

 • Instalarea, configurarea sistemelor de gestiune a bazelor de date;
 • Administrarea și monitorizarea bazelor de date;
 • Participare la implementarea de noi sisteme, servicii şi aplicaţii;
 • Planificarea, coordonarea și implementarea măsurilor de securitate, reglementarea accesului la bazele de date și prevenirea intervențiilor neautorizate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor şi serviciilor de sistem (Windows, Linux);
 • Cunoaşterea sistemelor de gestiune a bazelor de date (MySql, Informix, Mssql, PostgreSQL, FoxPro);
 • Cunoaşterea limbajului (Transact SQL, FoxPro un plus);
 • Cunoaşterea sistemelor de monitorizare: Zabbix; SolarWinds;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; Outlook, Visio;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniul;
 • Cunoașterea limbii engleze.

Oferim:

 • Program de integrare și și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Administrator rețea de calculatoare

Descrierea activității:

 • Administrarea, configurarea, monitorizarea și efectuarea diagnosticării echipamentelor active de rețea;
 • Depănarea conexiunilor de rețea și soluționarea problemelor de conectivitate.
 • Administrarea accesului la resursele de rețea, Internet și VPN;
 • Oferirea asistenței de specialitate în exploatarea echipamentelor telecomunicaționale și rețelelor locale de calculatoare;
 • Efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare și menținere în stare funcțională a rețelelor de calculatoare și comunicații.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea principiului de funcționare a rețelelor de calculatoare (LAN și WAN);
 • Cunoașterea organizării și construirii fizice și logice a unei rețele info-comunicaționale; 
 • Cunoașterea tipurilor de echipamente active de rețea (dispozitive de comutare, rutare, paravan de protecție etc.) și a principiului de funcționare a acestora;
 • Cunoașterea protocoalelor preponderente de rețea și a modelului OSI/ISO 7498-1;
 • Cunoașterea instrumentelor de monitorizare (Zabbix, Nagios, PRTG etc.) și a protocoalelor de monitorizare a rețelei (SNMP, NetFlow, sFlow etc.).

Constituie un avantaj:

 • Experiență de 2 ani în domeniu;
 • Cursuri completate sau certificare în domeniul rețelelor info-comunicaționale (Mikrotik, Cisco, etc.)
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic.

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Programator .NET

Descrierea activității:

 • Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice;
 • Aplicarea standardelor tehnice în domeniul tehnologiilor informaționale în vederea soluționării cerințelor specifice ale Instituției.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea limbajelor de programare: .NET Framework;
 • Cunoașterea bazelor de date: Mssql, MySQL, Infomix, MSAcces;
 • Cunoașterea limbajelor de scriptare și machetare: HTML, CSS, Java Script, Jquery, Ajax, Bootstrap;
 • Cunoașterea principiilor de dezvoltare, proiectare, elaborare, testare și implimentare a programelor și aplicațiilor Web;
 • Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare a aplicațiilor: Visual Studio sau alt IDE;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel tehnic;
 • Cunoaşterea protocoalelor Web;
 • Machetarea aplicaţiilor Web adaptive (RWD).

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Programator PHP

Descrierea activității:

 • Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice;
 • Aplicarea standardelor tehnice în domeniul tehnologiilor informaționale în vederea soluționării cerințelor specifice ale Instituției.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea limbajelor de programare: PHP;
 • Cunoașterea bazelor de date: Mssql, MySQL, Infomix, MSAcces;
 • Cunoașterea limbajelor de scriptare și machetare: HTML, CSS, Java Script, Jquery, Ajax, Bootstrap;
 • Cunoașterea principiilor de dezvoltare, proiectare, elaborare, testare și implimentare a programelor și aplicațiilor Web;
 • Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare a aplicațiilor: PHP Storm sau alt IDE;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel tehnic;
 • Cunoaşterea protocoalelor Web;
 • Machetarea aplicaţiilor Web adaptive (RWD).

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Manager de proiect

Descrierea activității:

 • Analiza și gestiunea solicitărilor de dezvoltare parvenite de la clienți;
 • Formarea, conducerea și organizarea activității echipei de proiect;
 • Planificarea, atribuirea sarcinilor și monitorizarea zilnică a executării acestora de către echipa de proiect;
 • Gestionarea proceselor aferente implementării proiectului (etapele de: inițiere, planificare, executare, monitorizare, raportare, încheiere);
 • Coordonarea documentației software: (Concepții; Sarcini tehnice; Ghiduri de utilizare);
 • Analiza și raportarea indicatorilor de îndeplinire a planului de proiect către conducere.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul economico-financiar (specialitatea management, business și administrare) și/sau în domeniul IT;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Operare PC (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Enterprise arhitect, Internet);
 • Cunoașterea metodologiilor: (PMBook; Agile; etc..);
 • Cunoștințe în domeniul proiectării/dezvoltării software; 
 • Cunoștințe de bază în managementul proiectelor.

Constituie un avantaj:

 • Experiență de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Cunoașterea procesului de dezvoltare a sistemelor software;

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională comtinuă.
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară;
Administrator de sistem

Descrierea activității:

 • Monitorizarea și analizarea sistemelor, serviciilor și aplicațiilor existente;
 • Instalare, configurare și administrare a sistemelor de operare (Windows, Linux);
 • Mentenanța sistemelor de Operare Windows (2008/2012/2016), Linux (CentOS/Ubuntu);

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoștințe fundamentale despre hardware și software server/ computere;
 • Cunoștințe avansate (Linux, Windows);
 • Cunoștințe sigure Active Directory;
 • Cunoștințe de bază DNS, DHCP, suita protocoalelor TCP/IP;
 • Cunoștințe avansate în sisteme de stocare (FreeNas, NetApp); 
 • Cunoașterea instrumentelor de monitorizare (Zabbix, Nagios, PRTG etc.);
 • Cunoștințe în configurare și instalare a sistemelor de virtualizare (VMware, Hyper-V);
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook, Visio.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze.

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor; 
 • Oportunități de dezvoltare profesională continuă;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv și pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Funcționar informații clienți categoria I în cadrul SSSIEC

Cerințe față de potențialii angajați în cadrul SSSIEC

În ziua de azi, funcția de consultant 1C este una dintre cele mai interesante și de perspectivă funcții, pentru care pot opta candidați cu studii în domeniul contabilității.

Responsabilități principale:

 • Consultarea clienților în cadrul programului 1C în sectorul bugetar; 
 • Acceptarea cererilor.

Cerințe (în ordinea importanței lor):

 • Studii superioare în domeniul contabilității (se accepta și studenți în ultimul an de studii);
 • Cunoașterea elementelor de bază ale contabilității; 
 • Cunoașterea limbilor rusă, română;
 • Cunoașterea și abilitatea de operare în (MS Office,1C 8.3);
 • Abilitatea de a gândi logic, de a raționa și de a analiza; 
 • Sociabilitate, responsabilitate; 
 • Exprimare corectă, dicție expresivă și vocea  melodioasă;
 • Rezistență la situații de stres;
 • Capacitatea de a găsi contact cu clienții dificili.

Condiții:

 • Orele de lucru 8.00 - 17.00;
 • Angajare oficială; 
 • Pachet social deplin;
 • Salariu atractiv + bonusuri de performanta, achitate la timp;
 • Posibilități de avansare;
 • Munca de birou confortabil și colectiv tînăr;
 • Oportunitatea de a lucra într-o echipa profesionistă.

Aveți șansa de a participa la dezvoltarea primului și unicului în Republica Moldova Sistem Informațional „Contabilitatea Unică Bugetară” (SI CUB) bazat pe platforma WEB.

Scopul soluției este de a oferi angajaților în cadrul autorităților publice, responsabili de ducerea evidenței contabile, posibilitatea de a opera, de oriunde, cu date, rapoarte și informații din cadrul sistemului, având conexiunea la internet și acces la orice calculator sau laptop, tabletă ori chiar smartphone.

Începând cu anul 2022 utilizarea Sistemul Informațional „Contabilitatea Unică Bugetară” devine imperativă pentru toate instituțiile publice din țară.

Funcționar informații clienți categoria I în cadrul SSSIF

Cerințe față de potențialii angajați în cadrul SSSIF

Centrul de apel al Serviciului Fiscal de Stat oferă consultații în domeniul legislației fiscale cât și suport informativ- consultativ aferent serviciile fiscale electronice pentru contribuabilii din întreg teritoriu RM cât și de peste hotare. Dacă ești cointeresat – citește cu atenție mai jos și aplică!

Ce oferim:

 • Colectiv tânăr și prietenos;
 • Salariu atractiv (mai mare ca media pe piață) și pachet social deplin;
 • Premii și sporuri de performanță;
 • Oficiu spațios și dotat cu tehnică performantă;
 • Posibilitate de avansare profesională rapidă și după merite;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână;
 • Program de integrare și ghidare de către un mentor.

Ce vei face:

 • Vei consulta legislația fiscală și anume informații privind impozite și taxe;
 • Vei afla nuanțe despre administrarea fiscală;
 • Vei avea posibilitate de cunoaștere a serviciilor fiscale electronice (de care se folosesc majoritatea contribuabililor din întreg teritoriu RM);
 • Vei lucra cu CRM-ul pentru fixarea tuturor apelurilor cu contribuabilul.

Ce este necesar:

 • Cunoașterea fluentă a limbii română și rusă;
 • Cunoștințe de operare la calculator;
 • Studii în domeniul: drept, contabilitate sau economie finisate sau ultimul an de studii;
 • Orientare spre rezultat calitativ;
 • Stabilitate emoțională și relaționarea cu clienții;
 • Entuziasm de muncă și cunoașterea lucrurilor noi;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual;
 • Experiența în contabilitate, conlucrarea cu oamenii sau într-un post similar – constituie un avantaj.

Dacă ești o persoană activă, amabilă și comunicarea cu oamenii este punctul tău forte, atunci nu ezita să ne expediezi CV-ul la adresa de e-mail resurse.umane@ctif.gov.md

Pentru a aplica la postul de muncă dorit, te rugăm să ne lași CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: resurse.umane@ctif.gov.md sau contactează-ne la nr. de telefon (+373) 060-588-817.

Parcurge interviul online:

INTERVIU ONLINE