14/09/2020

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a organizat în perioada de 09.09.2020 – 11.09.2020, cursul de instruire cu genericul „Planificarea strategică”.

31/07/2020

În decursul lunii iulie, 1234 de contribuabili persoane juridice din diferite localități ale republicii au participat la instruirile on-line gratuite privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e-Factura”, organizate în comun de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF).

30/07/2020

82 de primari ai localităților din 22 de raioane și mun. Chișinău au participat, în luna iulie, la seminarele de instruire online cu genericul ”Introducere în managementul finanțelor publice locale”, organizate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor.

28/07/2020

În primele două luni de activitate a Centrului de apel 022 822222 al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), operatorii acestuia au înregistrat și au răspuns la mai bine de 19,4 mii de apeluri telefonice cu diverse solicitări parvenite de la clienții și utilizatorii serviciilor prestate de CTIF.

27/07/2020

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), instituție ce deține licență pentru activitatea de broker vamal, informează agenții economici care au nevoie de vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport că dânșii pot solicita aceste servicii de la cele 11 reprezentanțe de brokeraj vamal ale CTIF ce activează la punctele de trecere a frontierei de stat și la posturile vamale interne.

20/07/2020

În prima jumătate a anului curent, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a organizat și desfășurat 57 cursuri de instruire cu teme actuale în domeniile finanțe publice, fiscal și vamal ce au întrunit în total peste 1160 de specialiști care activează sau doresc să activeze în aceste domenii. Toate cursurile au fost organizate de către CTIF, în premieră, la distanță, cu utilizarea aplicației Zoom.