Consiliul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de organ colegial superior de conducere al CTIF, este abilitat cu atribuții de supraveghere a activităților CTIF și de decizie asupra celor mai importante aspecte ale activității instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125 din 06.02.2018.

Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât odată în trimestru, la inițiativa fondatorului (Ministerul Finanțelor), a președintelui Consiliului sau a directorului CTIF. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor săi.

Conform statutului CTIF, deciziile Consiliului se plasează pe pagina web oficială a CTIF.

Deciziile Consiliului

Deciziile Consiliului I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, anul 2022

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 15.08.2022

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 26.07.2022

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 29.06.2022

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 15.06.2022

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 29.04.2022

Deciziile Consiliului I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, anul 2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 29.12.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 24.11.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 10.11.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 06.10.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 19.08.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 16.06.2021

Deciziile Consiliului I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 22.04.2021

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 10.02.2021

Deciziile Consiliului I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, anul 2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 29.01.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 13.02.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 27.03.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 23.06.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 16.09.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 13.10.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 04.11.2020

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 29.12.2020

Deciziile Consiliului I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, anul 2019


Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 01.02.2019

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 03.04.2019

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 16.08.2019

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 11.10.2019

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 23.12.2019

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 30.12.2019

Deciziile Consiliului I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, anul 2018


Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 23.03.2018

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 12.04.2018

Decizia Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobată în ședința din 11.05.2018

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 05.06.2018

Decizia Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobată în ședința din 26.06.2018

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 19.10.2018

Deciziile Consiliului I. P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” aprobate în ședința din 18.12.2018