I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” comunică despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, ale Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010, precum și ale Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr. 133/2011.

Numărul de telefon la care puteți apela, privind problemele ce țin de protecția datelor cu caracter personal: (022) 26-28-37.