Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), precum și a asigurării bazei tehnico – materiale a instituției sunt organizate și desfășurate în conformitate cu cerințele Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

Planuri de achiziții

Modificări la planul de achiziții pentru anul 2019

Modificări la planul de achiziții pentru anul 2019

Planul achizițiilor publice

Anunțuri de intenție și de participare
sg2Servicii de tiparire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special Anunț de participare
sg2Sistemul “Cloud Fiscalizare online” Anunț de participare
sg2Anunț de intenție Nr.1 din 26.09.2019  Anunț de participare
sg2 Serviciilor de reinnoire a subscripției (suport) pentru produsele IBM Informix  Anunț de participare
sg2 Servicii licenței de tip CISCO ASA 5555-X  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Declaratia electronica persoane juridice”  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta si dezvoltare a SIA ”Crearea si circulatia documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat si Institutiile financiare -persoane fizice”  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”e- Factura„  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Registrul general electronic al facturilor fiscale”  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Impozit pe avere”  Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Automatizat ”Crearea și circulația documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Sat și Instituțiile financiare – persoane juridice”  Anunț de participare
sg2 Tehnica de calcul  Anunț de participare
Rapoarte

DAREA DE SEAMĂ, privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică