Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), precum și a asigurării bazei tehnico – materiale a instituției sunt organizate și desfășurate în conformitate cu cerințele Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

Planuri de achiziții

Planul de achiziti pentrul anul 2021 versiunea IV

Planul de achizitii pentru anul 2021, ver. III

Planul de achizitii pentru anul 2021, ver. II

Planul de achiziții pentru anul 2021

Planul de achiziții pentru anul 2020, ver. II

Planul de achiziții pentru anul 2020

Planul de achiziții pentru anul 2019

Anunțuri de intenție și de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție рrin licitație deschisă, privind achiziționarea licenței soluției proxy „Untangle NGFW” ​​link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție рrin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru calculatoare link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura: Container modular 2,5x2 m, gata echipat (concurs repetat) link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție рrin сеrеrеа ofertelor de рrеțuri, privind achiziționarea memoriei operative și dispozitivelor de stocare a datelor link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție de valoare mică, privind achiziționarea imprimantelor color link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție de valoare mică, privind achiziționarea imprimantelor multifuncționale link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru calculatoare link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție рrin сеrеrеа ofertelor de рrеțuri, privind achiziționarea de autoturism nou (repetat) link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura: Lucrări de construcție și montaj a unui container modular 2,5x2 metri (gata echipat) link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri, privind închirierea unui spațiu comercial  - tip oficii link icon Anunț de participare
​​sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri, privind achiziționarea de plăci de memorie (RAM) link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare la procedura la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri, privind achiziționarea de discuri rigide (HDD) și plăci de memorie (RAM) link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție рrin сеrеrеа ofertelor de рrеțuri, privind achiziționarea de autoturism nou link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor echivalente imprimantelor de tip HP link icon Anunț de participare
sg2  Anunț de participare la procedura: Lucrări de reparație (plombarea gropilor) pe teritoriul Zonei de control vamal Petricani și a căilor de acces (intrare/ieșire) și lucrări de reparație a căilor de acces la aparatele de cîntărit din Postul Vamal Tudora ​​​​link icon Anunț de participare
sg2  Anunț de participare privind achiziționarea prin procedura cererii ofertelor de prețuri, a serviciilor de instruire și dezvoltare profesională cu tematica: „Evaluarea abilităților manageriale și soluții de îmbunătățire” link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție de licitație deschisă, privind achiziționarea licenței SQL Source Control link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de dezvoltare a sistemelor informaționale automatizat prin procedura de achiziție Licitație Publică link icon Anunț de participare
sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea plăci de bază și dispozitive de stocare a datelor link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru calculatoar link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind achiziționarea prin procedura cererii ofertelor de prețuri, a serviciilor de instruire pe tematica: „Cisco CCNA Routing and Switching (R&S)”

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru echipamente de tip HP

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind la procedura de achiziție de licitație deschisă, privind achiziționarea pachetelor software pentru gestionarea licențelor

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație a încăperilor (30 birouri și coridoarele) la etaj 3 și 4 a imobilului amplasat din str. C. Tănase, 6

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind achizițonarea serviciilor de calibrare și verificare metrologică а aparatelor de cîntărit, рrin procedura de achizilie СОР

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru anul 2021 prin procedura de achiziție Licitație deschisă

 
link icon Anunț de participare

 sg2 Anunț de participare privind achiziționarea prin procedura cererii ofertelor de prețuri, a serviciilor de instruire pe tematica: „Linux Course for for LPIC Certification”

 
link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea hârtie рrеvăzută сu însemne de protecție prin procedura de achiziție Licitație deschisă;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru fotocopiatoare.

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare la procedura de achiziție prin licitație deschisă, privind achiziționarea: hârtie de birou;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea privind achiziționarea, prin procedura de COP: prelungirea licențelor la sistemul de protecție și securitate cibernetică, de tip Antivirus;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de imprimare și plicuire рrin рrосеdurа de achziție de valоаrе miсă;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea servicii de confecționare а plicurilor personalizate prin procedura de achiziție de vаlоаrе miсă;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a căilor de acces la aparatul de cântărit amplasat pe teritoriul Postului Vamal Tudora, rl. Ștefan-Vodă prin procedura de achiziție COP;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a căilor de acces la aparatul de cântărit amplasat pe teritoriul Postului Vamal Otaci (intrare) prin procedura de achiziție COP;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Construcțiilor din PVC (lucrări de confecționare, montare și demontare a construcțiilor din PVC);

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Serviciilor de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto;

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Pachet software antivirus (prelungirea licențelor).

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de preselecție a canditaților de participare privind achiziționarea a Servicilor de tipar a materialelor poligrafice cu regim special.

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de calibrare și verificare metrologică a aparatelor de cântărit prin рrосеdurа de achiziție СОР

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație (restabilire) а platformei сântаrului amplasat ре teritoriul Роstului Vamal Giurgiulești prin рrосеdurа de achiziție СОР

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Produselor antivirus prin рrосеdurа de achiziție СОР link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare privind achiziționarea Produselor antivirus prin рrосеdurа de achiziție СОР link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație (restabilire) а рlаtformеi сântаrului amplasat ре teritoriul Postului Vamal Lеușеni link icon Anunț de participare
sg2Servicii de tiparire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special link icon Anunț de participare
sg2Sistemul “Cloud Fiscalizare online” link icon Anunț de participare
sg2Anunț de intenție Nr.1 din 26.09.2019 link icon Anunț de participare
sg2 Serviciilor de reinnoire a subscripției (suport) pentru produsele IBM Informix link icon Anunț de participare
sg2 Servicii licenței de tip CISCO ASA 5555-X link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Declaratia electronica persoane juridice” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta si dezvoltare a SIA ”Crearea si circulatia documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat si Institutiile financiare -persoane fizice” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”e- Factura„ link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Registrul general electronic al facturilor fiscale” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Impozit pe avere” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Automatizat ”Crearea și circulația documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Sat și Instituțiile financiare – persoane juridice” link icon Anunț de participare
sg2 Tehnica de calcul  link icon Anunț de participare
Rapoarte

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice semestrul I, anul 2021

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, anul 2020

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, trimestrul III, anul 2020

Raport privind diminuarea si lichidarea consecintelor pandemiei de coronavirus COVID-19 semestrul I, anul 2020

Raport de monitorizare a contractelor semestru I, anul 2020

DAREA DE SEAMĂ, privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, anul 2018