Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), precum și a asigurării bazei tehnico – materiale a instituției sunt organizate și desfășurate în conformitate cu cerințele Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

Anunțuri de intenție și de participare

 


sg2 Hîrtie prevăzută cu însemne de protecție  Anunț de participare

 

sg2 Servicii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special  Anunț de participare

 

sg2 10.12.2018
Servicii de curățenie și întreținere
 Anunț de participare

Rapoarte

 

Rapoarte privind executarea contractelor