Persoane juridice
Servicii de instruire
Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice, contabilității, achiziții publice, vamal și alte domenii

Denumirea serviciului

Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice, contabilității, achiziții publice, vamal și alte domenii

Descrierea serviciului

Instruirea specialiștilor care activează în domeniul finanțelor publice în scopul dezvoltării continue a capacităților profesionale. 

Utilizatorii serviciului

Autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare 

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md. Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7 „Centrul de instruire în finanțe”
e-mail: instruire@ctif.gov.md
nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942
fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea cursurilor de instruire în domeniul finanțelor publice, contabilității, achiziții publice, vamal și alte domenii.

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice, contabilității, achiziții publice, vamal și alte domenii
1. Curs de instruire cu durata de 4 ore 960,00
2. Curs de instruire cu durata de 6 ore 1260,00
3. Curs de instruire cu durata de 8 ore 1440,00
4. Curs de instruire cu durata de 12 ore 1680,00
5. Curs de instruire cu durata de 16 ore 1925,00
6. Curs de instruire cu durata de 18 ore 1800,00
7. Curs de instruire cu durata de 24 ore 2160,00
8. Curs de instruire cu durata de 40 ore 2650,00
9. Curs de instruire cu durata de până la 150 ore 3950,00
10. Cursuri de instruire cu alta durată,  se calculează prețul separat, pentru fiecare oră de curs 240,00 lei/oră
Servicii de instruire în domeniul serviciilor fiscale electronice

Denumirea serviciului

Cursuri  de instruire în domeniul serviciilor fiscale electronice

Descrierea serviciului

Instruirea clienților în scopul consolidării aptitudinilor de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md
Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7  „Centrul de instruire în finanțe”
e-mail: instruire@ctif.gov.md
nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942
fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea cursurilor de instruire în domeniul serviciilor fiscale electronice

Nr. d/o Denumirea serviciilor Tarife lei, inclusiv TVA
Servicii de instruire în domeniul serviciilor fiscale electronice
1. Curs de instruire cu durata de 3 ore 660,00
2. Curs de instruire cu durata de 4 ore 780,00
3. Curs de instruire cu durata de 6 ore 910,00
Servicii Call Center
Call – center

Denumirea serviciului

Call - center

Descrierea serviciului

Recepționarea şi gestionarea apelurilor telefonice (telemarketing de intrare), consultarea clienților, asigurând răspunsuri vizavi de întrebări frecvente, urmărind scenariul/instrucțiunea de bază corespunzătoare respectivului serviciu/produs şi acționând în corespundere cu acestea.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”  şi a specificației serviciilor, ce prezintă descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate.
Informații de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7
e-mail: ctif@ctif.gov.md, fax: (+373 022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

Help-desk

Denumirea serviciului

Help - desk

Descrierea serviciului

Asigură o legătură directă cu clientul, un termen minim pentru soluționarea cererilor de asistență tehnică deschise şi capabilitatea sesizărilor sau solicitărilor de asistență tehnică. Acest serviciu se solicită în cazul existenței unui nivel sporit de complexitate în utilizare, iar utilizatorii pentru exploatare trebuie să posede cunoștințe speciale din domeniul IT.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” şi a specificației serviciilor în care se prezintă o descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate
Informații de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7
e-mail: ctif@ctif.gov.md, fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

Contact Center

Denumirea serviciului

Contact - center

Descrierea serviciului

Recepționarea, gestionarea şi efectuarea apelurilor telefonice (telemarketing de ieșire), în scopuri de promovare a serviciilor/produselor şi a imaginii clientului

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” şi a specificației serviciilor, se prezintă descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate
Informații de contact: 
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7
e-mail: ctif@ctif.gov.md, fax: (+373 022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

Persoane fizice
Cursuri de instruire
Cursuri de instruire în finanțe

Denumirea serviciului

Cursuri de instruire în finanțe publice

Descrierea serviciului

Instruirea specialiștilor care activează în domeniul finanțelor publice în scopul dezvoltării continue a capacităților profesionale. 

Utilizatorii serviciului

Autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare 

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md. Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7 „Centrul de instruire în finanțe”
e-mail: instruire@ctif.gov.md
nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942
fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de abonare la serviciile fiscale electronice

Nr.d/o Denumirea serviciului Prețul serviciului, lei  (per persoană)
1. Curs de instruire „Sistemul Informațional Integrat  de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C”  (durata 40 ore) 1950,00
2. Curs de instruire „Particularitățile aspectelor fiscale și contabile.  Modul de utilizare a sistemelor informaționale automatizate” (durata 6 ore) 930,00
Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

Denumirea serviciului

Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

Descrierea serviciului

Obiectivul fundamental al programului este de a oferi o bază teoretică şi practică primară, care ar permite ascultătorilor cursului dat să acumuleze competențe în următoarele domenii:

  • Sistemul general al regimurilor/destinațiilor vamale ce se aplică în Republica Moldova;
  • Calcularea şi perceperea  corectă a drepturilor de import/export în corespundere cu regimul vamal anunțat,  modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor importate;
  • Modul de completare a declarațiilor vamale în detaliu;
  • Nomenclatura combinată a mărfurilor;
  • Modul de completare a declarației vamale în Sistemul Informațional  „Asycuda World”.

Formatorii  cursului sunt  specialiști cu experiență din cadrul  Serviciului Vamal. 
 

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md
Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7,  „Centrul de instruire în finanțe”
e-mail: instruire@ctif.gov.md
nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942
fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de abonare la serviciile fiscale electronice

Nr.d/o Denumirea serviciului Prețul serviciului, lei (per persoană)
1. Cursuri de instruire primară a declarantului vamal” (durata 140 ore) 3600,00*
2. Cursuri de instruire pentru specialiști în domeniul vamal – nivel avansat (durata 6 ore) 1000,00*
3. Cursuri de instruire pentru specialiști în domeniul vamal – nivel avansat, în zile de odihnă (durata 6 ore) 1600,00*
Cursuri de instruire privind „Serviciile fiscale electronice”

Denumirea serviciului

Cursuri de instruire privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

Descrierea serviciului

Instruirea clienților în scopul consolidării aptitudinilor de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md
Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.
Informaţii de contact:
Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7  „Centrul de instruire în finanțe”
e-mail: instruire@ctif.gov.md
nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942
fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instruire:

Nr.d/o Denumirea serviciului Prețul serviciului, lei (per persoană)
1. Curs de instruire „Servicii fiscale electronice” (durata 6 ore) 540,00
2. Curs de instruire „Servicii fiscale electronice”, (durata 4 ore) 450,00
3. Curs de instruire „Servicii fiscale electronice”, (durata 3 ore) 440,00
4. Curs de instruire „Servicii fiscale electronice” în zile de odihnă (durata 6 ore) 880,00