Comercializarea Timbrelor de acciz/ Timbrelor de consum pentru producție alcoolică

Denumirea produsului

Timbru de acciz/ timbru de consum  pentru producția alcoolică

Descrierea produsului

Timbru de acciz/ timbru de consum  pentru producția alcoolică reprezintă un imprimat pe hârtie specială de format definit, cu inscripții şi semne distinctive, emis de stat şi aplicat pe producția alcoolică accizabilă, produse de agenții economici rezidenți, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pe producția alcoolică, importată (transportată, depozitată şi comercializată) pe teritoriul Republicii Moldova sau introdusă pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale.

Utilizatorii produsului

Persoane juridice producători şi/sau importatori de producție alcoolică, comercializată pe teritoriul Republicii Moldova sau introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale.

Modalitatea de solicitare a produsului

Depunerea, prelucrarea şi ridicarea comenzilor (cererilor) se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1481 din 26.12.2006 „Cu privire la marcarea producției alcoolice”, și anume:

  1. Agenții economici completează și expediază comanda la adresa de e-mail: timbre.acciz@ctif.gov.md.
  2. Agenții economici recepționează timbre de acciz în termen de 15 zile după achitarea timbrelor solicitate de la Centrul de eliberare a timbrelor de acciz al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:
    Adresa: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.6, etajul 3. Nr. de telefon/ fax: (022) 21-18-53

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*.

*Tarifele aprobate pentru comercializarea timbrelor de acciz

Nr.d/o Denumire produs Preț lei, inclusiv TVA
1 Timbru de acciz pentru vinuri 0,42
2 Timbru de acciz pentru divinuri 0,42
3 Timbru de acciz pentru băuturi alcoolice tari 0,42
4 Timbru de acciz pentru altă producție alcoolică 0,42
5 Timbru de consum pentru producție alcoolică 0,42
Comercializarea Timbrelor de acciz/ Timbrelor de consum pentru articolele din tutun

Denumirea produsului

Timbru de acciz/ timbru de consum pentru articole din tutun

Descrierea produsului

Timbrul de acciz/ timbru de consum pentru articole din tutun reprezintă un imprimat pe hârtie specială de format definit, cu inscripții şi semne distinctive, emis de stat şi aplicat pe articolele din tutun accizabile, produse de agenții economici rezidenți, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pe articolele din tutun, importate (transportate, depozitate şi comercializate) pe teritoriul Republicii Moldova.

Utilizatorii produsului

Persoane juridice producători şi/sau importatori de producției de tutun, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova.

Modalitatea de solicitare a produsului

Depunerea, prelucrarea şi ridicarea comenzilor (cererilor) se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1427 din 18.12.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun”, și anume:

  1. Agenții economici completează și expediază comanda la adresa de e-mail: timbre.acciz@ctif.gov.md.
  2. Agenții economici recepționează timbre de acciz în termen de 15 zile după achitarea timbrelor solicitate de la Centrul de eliberare a timbrelor de acciz al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:
    Adresa: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.6, etajul 3.
    Nr. de telefon/ fax: (022) 21-18-53

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*.

*Tarifele aprobate pentru comercializarea timbrelor de acciz

Nr.d/o Denumire produs Preț lei, inclusiv TVA
1 Timbru de acciz pentru articolele din tutun autohtone  0,051
2 Timbru de acciz pentru articolele din tutun de import  0,064
3 Timbru de consum pentru articolele din tutun 0,051

 


Verifică Timbre de Acciz