Comercializarea Formularelor tipizate de documente primare cu regim special (FTDPRS)

Denumirea produsului

Formularelor tipizate de documente primare cu regim special (FTDPRS).

Descrierea produsului

Documente primare cu regim special, care conțin grade de protecție, prezentate cumpărătorului de către furnizorul înregistrat în modul stabilit de lege.

Utilizatorii produsului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Autoritățile şi instituțiile publice din Republica Moldova, conform contractului, transmit comanda săptămânală de FTDPRS cu indicarea cantității per tip și seria. Persoanele juridice:

  1. Solicită comanda de FTDPRS cu indicarea cantității per tip și seria prin intermediul serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate” disponibil pe portalul www.servicii.sfs.md.
  2. Depun cererea-comandă semnată şi ștampilată în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” însoțită de recipisa de obținere a diapazonului de numere din serviciului electronic ,,Comanda on-line a formularelor tipizate” sau se expediază la adresa de e-mail: formulare@ctif.gov.md

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate* și în dependență de cantitatea FTDPRS comandate.

* Tarifele aprobate pentru comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Nr.d/o Denumirea produs Tarif lei, inclusiv TVA
3.1. Facturi fiscale Orizontale
3.1.1. Densitatea hârtiei - 80 gr/m2
3.1.1.1. 2 exemplare O.L. 1,36
2 exemplare O.N.
3.1.1.2. 3 exemplare O.L. 2,04
3 exemplare O.N.
3.1.1.3. 5 exemplare O.L. 3,39
5 exemplare O.N.
3.1.2. Densitatea hârtiei - 65 gr/m2
3.1.2.1. 2 exemplare O.L. 1,27
2 exemplare O.N.
3.1.2.2. 3 exemplare O.L. 1,9
3 exemplare O.N.
3.1.2.3. 5 exemplare O.L. 3,17
5 exemplare O.N.
3.2. Facturi fiscale Verticale
3.2.1. Densitatea hârtiei - 80 gr/m2
3.2.3.1. 2 exemplare V.N. 1,36
3.2.3.2. 3 exemplare V.N. 2,04
3.2.1.3. 5 exemplare V.N. 3,39
3.3. Formulare
3.3.1. Bon de plată (notar) 1 ex. 0,48
3.3.2. Bon de plată 2 ex. 0,19
3.3.3. Foaie de parcurs pentru autocamion 1 ex. 0,21
3.3.4. Foaie de parcurs pentru autobuz 1 ex. verticala 0,26
3.3.5. Foaie de parcurs pentru autoturism 1 ex 0,18
3.3.6. Act de achiziție a mărfurilor, 2 ex. vertical cu verso 0,39
3.3.7. Act de achiziție a serviciilor de locațiune si a cheltuielilor aferente 2 ex. 0,56
3.3.8. 1-SF Chitanța de recepție a plaților nefiscale 2 ex. 0,16
3.3.9. 2-SF Chitanța de recepție a plaților fiscale 2 ex. 0,13
3.3.10. Delegație M-2a (cu cotor) 1ex. 46gr. 0,22
3.3.11. Delegație M-2 (fara cotor) 1ex. 46gr. 0,184
3.3.12. Aviz de însoțire a mărfii 3 ex. 80 gr. V.L. 0,84
3.3.13. Aviz de însoțire a mărfii 5 ex. 80 gr. V.L. 1,4
3.3.14. Borderou de achiziție al laptelui 2 ex. 0,69
3.3.15. Borderou de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal 62,58

*Tarife aprobate pentru serviciile de curierat

Nr.d/o Tipul livrării Tarif, lei Termenul livrării
1 or. Chișinău 75 3-7 zile
2 Raioanele republicii** 100 lunar
3 Livrarea individuală 5 lei/km 3-7 zile
Comercializarea Blanchete de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Denumirea produsului

Blanchete de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Descrierea produsului

Hârtia prevăzută cu însemne de protecție reprezintă hârtia al cărei grad de securitate este direct proporțional cu numărul semnelor în documentul respectiv și asigură securizarea tranzacțiilor economice.

Utilizatorii produsului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a produsului

  1. Se obține recipisa cu seria și diapazonul electronic a blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție prin intermediul serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”, disponibil pe portalul www.servicii.fisc.md;
  2. Se depune cererea-comandă semnată, cu anexarea recipisei la adresa de e-mail: formulare@ctif.gov.md

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate* şi în dependență de cantitatea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție comandate.

* Tarife aprobate pentru comercializarea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Nr.d/o Tipul blanchetei Tarif lei, inclusiv TVA
1 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală
1.1 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală nepersonalizată 0,55
1.2 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului 0,57
1.3 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii 0,57
1.4 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii 0,60
1.5 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii și câmpurilor obligatorii 0,60
2 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală
2.1 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală nepersonalizată 0,55
2.2 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului 0,57
2.3 Hârtie specială orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii 0,57
2.4 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii 0,60
2.5 Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii și câmpurilor obligatorii 0,60
3 Hârtie simplă
3.1 Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului (1+0) 0,28
3.2 Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii (1+0) 0,28
3.3 Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului şi câmpurilor obligatorii (1+1) 0,30
3.4 Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii şi câmpurilor obligatorii (1+1) 0,30

*Prețul individual pentru tipărirea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție cu logoul întreprinderii

* *Tarife aprobate pentru serviciile de curierat a blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Nr.d/o Tipul livrării Tarif, lei Termenul livrării
1 or. Chișinău 75 3-7 zile
2 Raioanele republicii** 100 lunar
3 Livrarea individuală 5 lei/km 3-7 zile

**Livrarea pe teritoriul Republicii Moldova va fi efectuată lunar.

Comercializarea formularelor de declarații vamale cu regim special

Denumirea produsului

Formulare de declarații vamale cu regim special

Descrierea produsului

Documente primare cu regim special, care conțin grade de protecție, prezentate cumpărătorului de către furnizorul înregistrat în modul stabilit de lege.

Utilizatorii produsului

Agenții economici

Modalitatea de solicitare a produsului

Agenții economici completează și expediază comanda la adresa C. Tănase 6, bir 312, tel: 022 211 853

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru comercializarea formularelor de declarații vamale cu regim special

Denumirea declarației vamale Un. măs. Prețul inclusiv TVA, lei
Setul I Primară Set 3,90
Complementară Set 3,90