Persoane juridice
Servicii de dezvoltare, mentenanță adaptivă și proiectare a Sistemelor Informaționale Automatizate
Servicii de gestionare a proiectelor în domeniul IT

Denumirea serviciului

Prestarea serviciilor de gestionare a proiectelor în domeniul IT

Descrierea serviciului

Servicii de suport managerial prestate de către un manager de proiect la implementarea proiectelor în domeniul IT, și anume: asigură planificarea și gestionarea lucrărilor echipei de proiect; participă la evaluarea resurselor de proiect, elaborarea și/sau coordonarea documentației de proiect (planul de implementare a proiectului; studii de fezabilitate, regulamente, concepții, caiete de sarcini, sarcini tehnice, note, scrisori, procese-verbale, rapoarte de performanță ș.a.m.d); monitorizarea și controlul executării activităților din cadrul fiecărei etape de proiect.

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

Servicii de proiectare a sistemelor informaționale

Denumirea serviciului

Prestarea serviciilor de proiectare a sistemelor informaționale

Descrierea serviciului

Servicii de elaborare a Concepțiilor, Caietelor de sarcini, Sarcinilor tehnice, Scheme de business-procese, Ghiduri de utilizare aferente sistemelor informaționale

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

Servicii de elaborarea şi implementare a sistemelor informaționale

Denumirea serviciului

Elaborarea şi implementarea sistemelor informaționale

Descrierea serviciului

Elaborarea şi implementarea tuturor componentelor unui sistem informațional de diferită complexitate, respectând, după necesitate următoarele etapele: analiza proceselor, modelarea, crearea prototipurilor, proiectarea, mentenanța (corectivă, adaptivă, totală etc.), dezvoltarea, integrarea, testarea şi documentarea. 

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

Servicii specializate de exploatare și întreținere a Sistemelor Informaționale Automatizate
Servicii de administrare și întreținere a sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor tip server

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea sistemelor de operare, serviciilor şi aplicațiilor tip server

Descrierea serviciului

Dezvoltarea scripturilor/programelor pentru extinderea funcționalităților soluțiilor IT sau automatizarea activităților curente. 
Asigurarea operării şi mentenanței pentru echipamentele care rulează sisteme de operare tip Windows şi Linux din zona IT, telecomunicații, precum şi a echipamentelor conexe. 
Asigurarea funcționalității, disponibilității de înaltă performanță a server-elor Windows şi Linux, echipamentelor de stocare a datelor, unităților de back-up şi a aplicațiilor IT de birou aferente (mesagerie electronică, servicii de stocare fişiere şi imprimare, etc.) 
Suport pentru implementarea proiectelor la standarde înalte de calitate şi eficiență.
 

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrarea și întreținere a bazelor de date la nivel central, inclusiv actualizarea informațiilor de referința (clasificatoare, nomenclatoare)

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea fluxurilor de date la nivel central

Descrierea serviciului

Menținerea serviciilor de interoperabilitate în stare de funcționare optimă şi asigurarea integrității datelor, în conformitate cu parametrii tehnici descriși în documentațiile tehnice respective

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare și întreținere a fluxurilor de date la nivel central

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea bazelor de date la nivel central

Descrierea serviciului

Menținerea serverelor de baze de date în stare de funcționare optimă şi asigurarea integrității datelor, în conformitate cu parametrii tehnici descriși în documentațiile tehnice respective

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de gestionare și menținere a rețelelor de transport date

Denumirea serviciului

Servicii de gestionare și menținere a rețelelor de transport date

Descrierea serviciului

Asigurarea funcționării echipamentelor informaționale şi de comunicații ale organelor vamale în modul stabilit de Serviciul Vamal;
Configurarea routerelor din Data Centre;
Configurarea Echipamentelor de Firewall din Data Centre 
Asigurarea funcționării serverelor Serviciului Vamal;
Monitorizarea și configurarea back-up-ului pentru arhivarea datelor la toate sistemele informaționale ale Serviciului Vamal.
Modernizarea rețelelor în cadrul posturilor vamale reieșind din modernizarea acestora
Configurarea echipamentelor de rețea (routere, switch)
Monitorizrea echipamentelor de rețea 

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare și întreținere a arhitecturii Centrului informaționale de date (CID)

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea arhitecturii Centrului de date

Descrierea serviciului

Configurare, administrare şi soluționarea problemelor Centrului informațional de date (CID) (24/24 ore, 7 zile pe săptămână)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare şi întreținere a echipamentelor de birou

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea echipamentelor de birou

Descrierea serviciului

Configurarea, administrarea şi soluționarea erorilor şi deficiențelor aferente   echipamentelor de birou (tehnica de calcul, imprimante etc)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare și întreținere a proceselor de asigurare a securității informaționale

Denumirea serviciului

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale

Descrierea serviciului

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere video

Denumirea serviciului

Mentenanța sistemelor de supraveghere video 

Descrierea serviciului

Instalarea sistemelor de supraveghere video
Reamplasarea camerelor video reieșind din solicitările parvenite
Modernizarea sistemelor de supraveghere video existente
Configurarea echipamentelor (camerelor video, video registratoarelor, mikrotik)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare și întreținere a rețelelor telecomunicaţionale

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea rețelelor telecomunicaţionale

Descrierea serviciului

Administrarea şi întreținerea rețelelor locale şi a echipamentelor de rețea

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de procesare și arhivare a documentelor fiscale
Servicii de procesare a documentelor fiscale

Denumirea serviciului

Servicii de procesare a documentelor fiscale

Descrierea serviciului

Procesare manuală, scanarea bar-codului de pe documente fiscale, semielectronică  a documentelor fiscale prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat şi a plăților trezoreriale prezentate de către Trezoreria de Stat şi Serviciul Fiscal de Stat.

Utilizatorii serviciului

Serviciul Fiscal de Stat

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de administrare și întreținere a arhivei de documente fiscale

Denumirea serviciului

Servicii de administrare și întreținere a arhivei de documente fiscale

Descrierea serviciului

Administrarea şi întreținerea arhivei:

  1. Crearea arhivei electronice şi stocare a datelor,  în rezultatul conversiei (digitizării) documentelor din forma scrisă pe hârtie în format digital.
  2. Crearea arhivei fizice  pentru stocarea documentelor pe suport de hârtie într-un depozit specializat şi securizat.
     

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

Servicii de analiză a informațiilor fiscale și prezentarea rapoartelor la solicitar

Denumirea serviciului

Analiza informațiilor fiscale

Descrierea serviciului

Sintetizarea datelor din sistemul informațional al Serviciul Fiscal de Stat şi prezentarea acestora Serviciului Fiscal de Stat, precum şi sistematizarea şi prezentarea informațiilor pe marginea executării activităților incluse în planurile instituțiilor de stat ierarhic superioare.

Utilizatorii serviciului

Serviciul Fiscal de Stat şi alte autorități şi instituţii publice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7. Tel: 022 822 022 

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat