Persoane juridice
Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

Denumirea serviciului

Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

Descrierea serviciului

Se prestează următoarele servicii:

  • servicii de plasare a mărfurilor în regim de antrepozit vamal cu posibilitatea de a efectua în antrepozit diverse operațiuni cu mărfurile;
  • asigurarea efectuării controlului fizic al unităților de transport de către colaboratorii al Serviciului Vamal și anume: intrarea/parcarea unităților de transport pe teritoriului zonei de control vamal pentru perfectarea controlului fizic detaliat sau selectiv al mărfurilor, inclusiv descărcarea/încărcarea;
  • asigurarea garanției drepturilor la import cu sursele I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru mărfurile depozitate;

Utilizatorii serviciului

Persoanele juridice care participă la relațiile economice internaționale și care își plasează mărfurile și mijloacele de transport într-un anumit regim vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Persoana juridică (responsabilul din cadrul acesteia) se adresează către colaboratorul Secției antrepozite din cadrul Direcției servicii conexe care este responsabil de deservirea acestuia.

Pentru persoanele juridice care intenționează se semneze contractul de prestări servicii, se adresează la unul din oficiile Secției antrepozite din cadrul Direcției servicii conexe de pe teritoriul Republicii Moldova, unde primește consultațiile de rigoare și poate semna contractul de prestări servicii.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate, genul și diversitatea mărfurilor destinate vămuirii*.

Nr. d/o

Denumirea serviciilor

Tarife lei/zi, inclusiv TVA

13.1.

Servicii prestate în sectorul Petricani / Bălți

13.1.1.

Servicii prestate la antrepozitul vamal

13.1.1.1

Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor

6,00

13.1.1.2.

Pentru 1 m2 de depozit la plasarea mărfurilor

 

Notă: Suprafața mai mică de 1m2 se va socoti drept 1m2, se va folosi doar cu acordul Directorului în cazul imposibilității plasării mărfii în interiorul antrepozitului vamal

2,50

13.1.1.3.

Pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual:

320,00

13.1.1.4.

Pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul:

600,00

13.1.1.5

Păstrarea integrității mărfurilor, perioada:

1 – 90 zile

> 90 zile

        a)  valoarea mărfii în vamă până la 100 mii lei

0,6% lunar

0,3% lunar

         b) valoarea mărfii în vamă de la 100 mii lei până la 500 mii lei

0,4% lunar

0,2% lunar

         c) valoarea mărfii în vamă de la 500 mii lei până la 1000 mii lei

0,2% lunar

0,1% lunar

         d) valoarea mărfii în vamă peste 1000 mii lei

0,1% lunar

0,05% lunar

13.1.1.6

La asigurarea garanției drepturilor la import  cu sursele CTIF, se va calcula o dobândă zilnică de 0,033%, dar nu mai mult de 1% lunar de la suma calculată pentru achitarea drepturilor vamale pentru mărfurile depozitate

-

13.1.2.

Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal

13.1.2.1.

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea controlului fizic:

1.    Automobile cu remorcă şi fără, cu capacitatea de ridicare de până la 3 t. inclusiv:

 

a) pentru prima zi

180,00

b) pentru următoarele zile

90,00

2.    Automobile cu remorcă şi cu capacitatea de ridicare mai mult de 3 t. inclusiv:

 

a) pentru prima zi

250,00

b) pentru următoarele zile

150,00

3.    Autoturisme cu remorcă și fără, pentru fiecare zi

50,00

13.1.2.2.

Intrarea  și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea transbordării

˂ 5t / ˃ 5t

50,00 /100,00

13.2.

Serviciile prestate în sectorul Leușeni / Tudora

13.2.1

Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal

13.2.2.1.

Servicii de descărcare/încărcare, și alte manipulări a mărfurilor:

a) cu o durată de până la 2 ore

350,00

b) pentru următoarele ore, pentru fiecare oră suplimentară

100,00

13.3.

Serviciile prestate în sectorul Otaci

13.3.1.

Servicii prestate în cadrul zonei de control vamal

13.3.1.1

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea controlului fizic, inclusiv:

 La import, pentru toate tipurile de transport:

 

a) pentru prima zi

250,00

b) pentru următoarele zile

150,00

 La export, pentru toate tipurile de transport:

 

a) pentru primele 6 ore

100,00

b) pentru prima zi (mai mult de 6 ore)

200,00

c) pentru următoarele zile, lei zi

100,00

 La tranzitul internațional, pentru toate tipurile de transport

200,00

13.3.2.2.

La efectuarea lucrărilor de descărcat-încărcat, cu forțele angajaților sectorului Otaci:

a)   pentru 1 tonă descărcat-încărcat manual

320,00

b)   pentru 1 oră – lucrări efectuate cu autoîncărcătorul

600,00

13.3.2.3.

Intrarea și staționarea temporară a unităților de transport pe teritoriul zonei de control vamal pentru efectuarea transbordării

˂ 5t  /  ˃ 5t

50,00 / 100,00

Servicii de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini.

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la posturile vamale interne.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor 

Nr. d/o Denumirea serviciilor

Tarife lei,
inclusiv TVA

Măsurarea/ cântărirea autovehiculelor la Posturile de Măsurare amplasate la frontieră și la Posturile Vamale interne:
1 Autocamioane cu două osii, cu trei osii, cu patru osii sau mai multe osii 85.00
2 Autotren (autovehicul + remorcă/semiremorca)
3 Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii

 

Persoane fizice
Servicii de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. "Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe"

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la terminalele vamale din teritoriu.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Nr.ord Servicii prestate Tipurile autovehiculelor deservite Preţul
inclusiv TVA, lei
1 Posturi de măsurare amplasate la frontieră
  Măsurarea / cântărirea autovehiculelor Autocamioane cu două osii 85,00
cu trei osii
cu patru osii
Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii)
Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii
2 Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică)
  Cântărirea autovehiculelor
până la 10,0 tone 50,00
de la 10,1 până la 20,0 tone 100,00
peste 20,1 tone 150,00