Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din șapte membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Numărul membrilor și componența nominală a Consiliului CTIF au fost stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 20.12. 2019 cu privire la desemnarea Consiliului Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.


Componența Consiliului CTIF

 

Președintele Consiliului

Olga Golban - Director al Serviciului Fiscal de Stat

Membrii Consiliului:

Andrei Balan - Șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;

Maxim Ciobanu - Șef al Direcției Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor;

Andrei Duca - Șef al Direcției dezvoltare informațională, Serviciul Fiscal de Stat;

Lidia Ababii - Director adjunct al Serviciului Vamal;

Vitalie Stratan - Șef interimar al Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională, Serviciul Vamal;

Vladimir Melnic - Asociația Națională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, reprezentant al societății civile.


Executivul CTIF

Funcțiile de organ executiv al Centrului de Tehnologii Informaționale în finanțe (CTIF)  sunt exercitate de Directorul CTIF. El gestionează activitatea CTIF și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite instituției. Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Directorul CTIF este selectat în urma unui concurs public organizat de Consiliul instituției. Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de director al CTIF este numit în funcție de către Ministrul Finanțelor, în baza demersului Consiliului CTIF.   

Directorii adjuncți ai instituției sunt numiți în funcție de către Consiliul CTIF, la propunerea directorului CTIF.

Elena SAHARNEAN - Directoare interimară a CTIF
A fost numită în funcția de directoare interimară a CTIF prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 571 - p din 07.10.2021, emis în baza demersului din 28.09.2021.
Alexandr GHIȚMAN – Director adjunct al CTIF