În conformitate cu Statutul său, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, CTIF are următoarele domenii de competență:

 • administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul Ministerului Finanţelor, al autorităţilor administrative din subordinea acestuia, cât şi în afara Ministerului Finanţelor;
 • acordarea suportului instituţional, inclusiv în domeniul contabilităţii în sectorul bugetar şi în procesul de dezvoltare continuă a capacităţilor profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfăşurate atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
 • asigurarea reprezentării în vamă şi a depozitării temporare;
 • alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv ale fondatorului, în competenţa Centrului.

 

Conform Statutului său, CTIF exercită următoarele funcții:

 

 • implementarea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competenţă;
 • prestarea şi modernizarea serviciilor publice, acordarea suportului în domeniile de competenţă stabilite la pct.6 la Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018;
 • contribuirea la realizarea procesului de reinginerie şi digitizare a serviciilor publice, în vederea eficientizării proceselor operaţionale şi a reducerii costurilor;
 • crearea, deţinerea şi dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în domeniile de competenţă, în conformitate cu actele normative;
 • alte funcţii atribuite de cadrul normativ şi de către fondator.