Elena SAHARNEAN

Elena Saharnean

 

Elena Saharnean a fost numită în funcția de director adjunct al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF), responsabilă de domeniul IT, în temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 4 din 05.06.2018, prin ordinul Directorului CTIF nr. 102 - e din 1.08. 2018.

Data şi locul naşterii: 11 noiembrie 1975, mun. Chișinău, Republica Moldova

Starea civilă: căsătorită, un copil

Studii:
1991 - 1995: Colegiu Financiar Bancar , specialitatea – programator pentru mașini
electronice de calcul
2001 - 2003: Academia de Studii Economice, specialitatea – contabilitate și audit.

Experienţă profesională:
iulie 1995 – martie 2002: tehnic, inginer - programator categoriile III,II și I, inginer-programator și specialist principal în cadrul Secției de proiectare și programare a
Întreprinderii de Stat „Centrul Informativ de Calcul” al Ministerului Finanțelor;
aprilie 2002 – martie 2003: inginer - programator în Secția evidența veniturilor bugetelor unităților administrativ-teritoriale a Secției principale proiectare și programare în cadrul Direcției Generale Tehnologii Informaționale (DGTI) pe lângă
Ministerul Finanțelor;
aprilie 2003 – august 2005: Șef al Direcției programare și strategii informaționale, șef al secției programare din cadrul aceiași direcției, Direcția Generală Tehnologii Informaționale (DGTI) pe lângă Ministerul Finanțelor;
august 2005 – mai 2007: Şef al Direcției elaborare și administrare a sistemelor informaționale din cadrul Întreprinderii de Stat „Fintehinform”;
iunie 2007 – noiembrie 2008: Vice - administrator al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”;
noiembrie 2008 – martie 2009: Administrator interimar al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”;
martie 2009 – martie 2018: Administrator al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”;

Instruiri de specializare:
2005 – 2008:  SGBD Oracle 9i (Forms Developer, Reports Developer, Oracle AS Developer 10g); Limbajul de programare C#; Platforma .NET;
mai 2012: cursul de inițiere în modernizarea tehnologică a guvernării;
octombrie 2016 : sesiunea de instruire „Public Speaking și Comunicare”

Participări la seminare și conferințe internaționale: 
2009 – 2017:  șase seminare internaționale organizate de Banca Mondială în cadrul
Comunităţii Trezoreriilor al programului PEMPAL în domeniul gestionarii finanțelor
publice prin sistemul trezorerial și privind utilizarea instrumentelor IT în operațiuni
trezoreriale; a 3-a conferință internațională cu tema: „Open Data”, Washington DC, USA; seminarul internațional cu genericul „Open Data”, Istanbul,Turcia.

Limbi vorbite: româna (nativă), rusa (fluent), engleza.

Audiența cetățenilor: în a doua zi de luni a lunii curente, de la 16.00 până la 17.00 

Telefon de contact:  022 822041

E-mail: elena.saharnean@ctif.gov.md  
 
Funcția: Director adjunct CTIF