Legi

Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997

Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008

Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011

Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20-XVI din 03.02.2009

Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din27.11.2008

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007

Legea privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420 din 22.12.2006

Legea privind semnătura electronică şi documentul electronicnr. 91 din 29.05.2014

Legea cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat nr. 467-XV din 21.11.2003

Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003

Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012

Legea cu privire la informatică nr. 1069-XIV din 22.06.2000

Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

Legea securităţii statului nr. 618 din 31.10.1995

Legea cu privire la secretul comercial nr. 171-XIII din 06.07.1994

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992


Hotărâri de Guvern

Hotărârea Guvernului nr. 986din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) - (a se prelua de pe http://lex.justice.md/md/377585%20/)

Hotărârea Guvernului nr. 985din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) - (a se preluade pe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377584)

Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)–(a se preluade pe http://lex.justice.md/md/376903/)

Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;

Hotărârea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat ; (a se prelua de pe http://lex.justice.md/md/375459/)

Hotărârea Guvernului nr. 1290 din 09.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii;

Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova;

Hotărârea Guvernului nr. 1481 din 26.12.2006 cu privire la marcarea producţiei alcoolice;

Hotărârea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay);/p>

Hotărârea Guvernului nr. 262 din 15.04.2013cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor;

Hotărârea Guvernului nr. 975 22.12.2012pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea iniţiativei “Guvern fără hîrtie”

Hotărârea Guvernului nr. 329 din 28.05.2012cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice;

Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15.05.2012privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;

Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

Hotărârea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);

Hotărârea Guvernului nr. 709 din 20.09.2011cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării;

Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);

Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal;

Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”;

Hotărârea Guvernului nr. 562 din 22.05.2006cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat;

Hotărârea Guvernului nr. 320 din 28.03.2006pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice.


Acte normative departamentale

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 59 din 14.03.2018cu privire la pilotarea înregistrării contractelor de achiziții publice prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice MTender;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 62 din 16.03.2018cu privire la atribuirea unei funcții suplimentare Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;

Ordinul Ministerului Finanțelornr. 157 din 14.09.2018cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 178 din 16.10.2018 cu privire la modificarea Ordinului nr. 157 din 14.09.2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;

Ordinul Serviciului de Informații și Securitate nr. 69 din 15.07.2016cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate

Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 15 din 02.02.2012„Cu privire la aprobarea Reglementărilor tehnice pentru domeniul comunicaţiilor electronice”