Organizația sindicală

Organizația sindicală primară a Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” a fost fondată de angajații Centrului și înregistrată la ASP în data de 15 mai 2018.

La adunarea sindicală din 11 aprilie 2018 președinte al Organizației sindicale a fost ales dl V. Chirica.

Scopurile principale ale Organizației sindicale sunt:

  • apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat;
  • participă la elaborarea și încheierea Contractului colectiv de muncă, precum şi asigurarea respectării acestuia;
  • reprezintă, promovează şi apără interesele profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaților;
  • participă la examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale și colective de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare;
  • verifică corespunderea condițiilor de muncă a salariaților cu standardele stabilite;
  • participă la cercetarea accidentelor de muncă.

Statutul Organizației sindicale primare a Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md