e - Factura

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele patru cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat e – Factura, pe care le va organiza în luna august. Două cursuri programate pe și 16 august vor fi ținute în limba română și două – pe 15 și 23 august - în limba rusă. Cursurile de instruire se vor desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2.

Scopul principal al instruirilor este de a oferi entităților ce desfășoară activități economico – financiare suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e - Factura, administrat de CTIF.

Cursurile de instruire au o durată de patru ore. 70% din timpul rezervat instruirilor este dedicat exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice, ceea ce permite audienților să-și consolideze abilitățile de utilizare a serviciului e - Factura, abilități ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile fiscale în format electronic.

Mai multe informații despre temele, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice, inclusiv a serviciului e – Factura, pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF, accesând link –ul: https://ctif.gov.md/servicii-de-instruire-si-call-centru.

Agenții economici care doresc să participe la cursurile nominalizate urmează să se înscrie în prealabil în regim online, accesând http://cursuri.ctif.md/ro sau la numerele de telefon: 022 822 032, 068669942.

În primele șapte luni ale anului curent, CTIF a desfășurat 18 cursuri de instruire dedicate utilizării sistemului informațional automatizat e – Factura și 4 cursuri – utilizării serviciile fiscale electronice, la care au participat în total 231 de contribuabili.

 

Serviciul de presă al CTIF
2 august 2019