Conform prevederilor Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF) a instituit linia telefonică specializată anticorupție cu numărul 022 822 027. Responsabilitatea pentru gestionarea liniei telefonice o poartă Direcția securitate internă a CTIF.

Instituirea liniei specializate anticorupție are drept scop recepționarea, prin intermediul telefonului, a informației privind comiterea unor fapte de comportament corupțional de către angajații CTIF, fapte ce constituie abateri disciplinare, în vederea examinării informației recepționate și luării măsurilor de rigoare.

Apelul la linia specializată anticorupție este taxat conform tarifelor standard pentru apelurile telefonice. Apelurile la numărul 022 822 027 sunt recepţionate de către operatorul liniei specializate anticorupție de luni până vineri, începând cu orele 8:00 până la 17:00, pauza de masă de la 12:00 până la 13:00.

CTIF asigură confidențialitatea apelurilor telefonice şi a datelor personale ale apelanților. Toate apelurile recepționate de către operator se înregistrează în Registrul de evidență a apelurilor la linia specializată anticorupție. Numărul de înregistrare a informației se atribuie și se comunică apelantului în modul prevăzut de Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252 din 25.10.2013, pentru a-i oferi posibilitatea de a lua cunoștință de acțiunile întreprinse de CTIF după înregistrarea apelului.