Administrația
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Saharnean Elena Directoare interimară 022 26 28 73 elena.saharnean@ctif.gov.md
Secția juridică
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Cogîlniceanu Vladimir Șef secție 068 06 86 89 vladimir.cogilniceanu@ctif.gov.md
Secția planificare, buget și analiză
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Botnaru Iulian Șef secție 022 26 28 74 iulian.botnaru@ctif.gov.md
Direcția patrimoniu, logistică și achiziții
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Oală Andrei Șef direcție 068 01 11 13 andrei.oala@ctif.gov.md
Secția managementul calității și suport managerial
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Fedișin Natalia Șef secție 067 12 99 12 natalia.fedisin@ctif.gov.md
Secția managementul documentelor și secretariat
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Chirnițchi Victoria Șef secție 022 26 28 73 victoria.chirnitchi@ctif.gov.md
Centrul de instruire și dezvoltare profesională
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Nogai Natalia Șef secție 022 82 20 32 natalia.nogai@ctif.gov.md
Secția securitate internă și regim
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Bazavluțchi Evghenii Șef secție 022 82 20 35 evgheni.bazavlutchi@ctif.gov.md
Direcția asistență clienți
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Vîrlan Oleg Șef direcție 022 82 22 22 oleg.virlan@ctif.gov.md
Direcția managmentul produselor
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Chirica Valeriu Șef direcție 067 19 59 70 valeriu.chirica@ctif.gov.md
Direcția suport tehnic și reparații
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Balan Vladimir Șef direcție 067 19 59 73 vladimir.balan@ctif.gov.md
Direcția marketing și promovare
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
       
Direcția servicii publice
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail
Petcu Iurie Șef direcție 067 19 59 69 iurie.petcu@ctif.gov.md
Direcția servicii conexe
Numele Prenumele Funcția Telefon E-mail