Cursurile de instruire

În primul semestru al anului 2019, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a desfășurat 25 de cursuri de instruire în domeniul finanțelor publice, cele mai multe - 17 – fiind instruirile dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice. La cursurile cu această temă au participat 218 contribuabili, majoritatea fiind agenți economici care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) ale Serviciului Fiscal de Stat, SIA administrate de CTIF.  

Scopul principal al cursurilor menționate, cu o durată de șase ore fiecare, este de a instrui contribuabilii în materie de utilizare a funcționalităților SIA Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, Comanda on-line a formularelor tipizate și e - Factura, în particular în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea și circulația electronică a facturilor fiscale în format electronic prin intermediul SIA e - Factura.

Potrivit datelor Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, în perioada de referință au mai fost organizate patru cursuri de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), cu o durată de cinci zile fiecare, un curs – pentru contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare și trei cursuri – pentru auditorii Curții de Conturi. La cele patru cursuri au fost instruiți 78 de specialiști din cadrul autorităților nominalizate.

În aceeași perioadă, CTIF a desfășurat primele două cursuri de instruire, pentru auditorii interni din autoritățile publice centrale și locale, cu o durată de cinci zile fiecare, din cadrul Programului de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor. La cele două cursuri cu tema: „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) și aspecte privind aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” au participat 31 de auditori interni din cadrul unor autorități publice centrale și locale.

CTIF a mai organizat două cursuri de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni fiecare, care au fost absolvite de 29 de doritori de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii.

Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe și specialiștii secției suport sisteme informaționale de evidență contabilă din cadrul CTIF și de formatori din cadrul Serviciului Vamal și Inspecției Financiare.   

Conform statutului său, aprobat prin hotărâre de Guvern, CTIF este abilitat să acorde suport instituțional în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice.

Mai multe detalii despre tematicile și durata instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite pe pagina sa web oficială www.ctif.md, accesând link - ul: https://ctif.gov.md/servicii-de-instruire-si-call-centru.

Pentru a participa la cursuri, persoanele interesate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

Serviciul de presă al CTIF
16 iulie 2019