Vizita de studiu în or. Haga, Olanda  a reprezentantei I.P. ,,CTIF”- Arina Terlețkaia-Catruc, formatoare în cadrul Centrului de instruire și dezvoltare profesională

În perioada 10 – 12 octombrie 2023, în or. Haga, Olanda, a fost organizată o vizită de studiu la Academia Națională de Finanțe și Economie privind organizarea activității de instruire în domeniul finanțelor publice, având drept scop schimbul de experiență în domeniul menționat între 5 țări invitate: Moldova, România, Georgia, Croația și Macedonia de Nord.

Din partea I.P. „CTIF” pentru participare la eveniment a fost delegate Arina Terlețkaia-Catruc, formatoare a Centrului de instruire și dezvoltare profesională, care a prezentat misiunea, viziunea și valorile CIDP, principalele domenii de activitate, precum și provocările strategice de dezvoltare continuă ale CIDP.

Participarea la acest eveniment a avut o valoare semnificativă prin preluarea unor metode, tehnici noi de organizare și desfășurare a instruirilor întru asigurarea continuității și sporirea eficienței cursurilor organizate de Centrul de instruire și dezvoltare profesională.

Totodată, reușitele CIDP au fost înalt apreciate atât de participanții invitați, interesul sporit având activitatea prin intermediul platformei de instruire Moodle, cât și de reprezentanții Academiei Naționale de Finanțe și Economie din Olanda, organizatorii vizitei de studiu, care au asigurat oferirea unui suport necondiționat în domeniul instruirilor în finanțe publice. 

12