Semnătura electronică, tot mai solicitată de către cetățeni

Statistica procesului de eliberare a semnăturilor electronice de către Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) arată că, în primul trimestru al anului, numărul cetățenilor care au primit, la solicitare, semnături electronice de la CTIF a continuat să crească. În acest răstimp, numărul lor a sporit, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 6,5 la sută și a depășit cifra de 4,8 mii. 

În ianuarie – martie 2020, numărul total al semnăturilor electronice eliberate de către CTIF persoanelor fizice și juridice a sporit cu 2,6% și a alcătuit peste 5,6 mii. Potrivit situației din 31 martie curent, numărul persoanelor fizice și juridice care dețineau semnături electronice eliberate de CTIF a constituit peste 28,7 mii.

Specialiști ai CTIF explică dinamica ascendentă a numărului doritorilor de a procura semnături electronice prin extinderea gamei de servicii publice electronice și creșterea încrederii oamenilor în eficiența utilizării acestor servicii. Agenții economici pot utiliza  semnătura electronică pentru a semna la distanță contracte și documente, economisind timp și resurse financiare, iar cetățenii pot semna acte, cereri sau declarații oficiale fără a se prezenta la oficiile instituțiilor publice.

Începând cu 8 aprilie curent, CTIF a extins termenul de valabilitate a semnăturilor electronice eliberate până la doi ani. Astfel, persoanele interesate pot solicita, în funcție de necesitate, eliberarea semnăturii electronice pe un termen de un an sau doi ani. 
 
Doritorii de a obține semnătura electronică pot completa cererea respectivă în mod electronic, accesând Cerere on-line sau programându-se la telefonul 022 822 222.

Specialiștii CTIF înregistrează cererile primite, în baza validării datelor semnatarilor acestora, și solicită Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC), ce gestionează Centrul unic de certificare al Guvernului, generarea certificatului cheii publice, după care înscriu acest certificat pe dispozitivul de creare a semnăturii electronice (stick eToken) și transmit solicitantului dispozitivul cu certificatul respectiv. Aceeași procedură se aplică și în cazurile de reînnoire, suspendare, restabilire și/sau revocare a certificatelor cheilor publice. Fiecare procedură durează cel mult 5 minute.

Andrei Mînăscurtă, șef al Centrului de înregistrări al CTIF, a relatat că operativitatea derulării procedurii de eliberare a semnăturilor electronice se datorează, în mare parte, conlucrării eficiente cu specialiștii STISC. Această conlucrare asigură securitatea, fiabilitatea și continuitatea activității de prestare a serviciilor de certificare, a precizat sursa citată.     

Mai multe informații despre procedura de obținere a semnăturii electronice le puteți afla de la specialiștii Centrului de înregistrări al CTIF la tel: 022 822 040

Serviciul de presă al CTIF
24 aprilie 2020