vehiculele-supuse-masurarilor

În prima jumătate a anului curent, numărul unităților de transport supuse măsurării sarcinilor pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit la punctele de trecere a frontierei de stat de către Organismul de inspecție din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu 9,5% și a alcătuit circa 146,8 mii. Aceste date sunt consemnate într-un raport de bilanț al Direcției evidență și măsurări în domeniul vamal a CTIF în cadrul căreia activează Organismul de inspecție

Conform raportului, cel mai mare număr de vehicule supuse măsurărilor – de la 16 mii la 53 de mii – a fost atestat la punctele de trecere a frontierei Sculeni, Giurgiulești, Tudora și Leușeni, unde se înregistrează permanent un flux sporit de unități de transport ce traversează frontiera de stat. Raportul precizează că măsurările sunt efectuate la punctele de măsurare ale CTIF amplasate în opt puncte de trecere a frontierei de stat și două puncte vamale interne de către angajații Organismului de inspecție care dețin certificate de operator calificat și utilizează mijloace de măsurare etalonate sau verificate metrologic. 

Operatorii Organismului de inspecție efectuează, la solicitarea colaboratorilor vamali, în baza analizei de risc, măsurări ale sarcinilor pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit ale unităților de transport atât la intrarea acestora în țară, cât și la ieșire. În urma fiecărei măsurări, conducătorului vehiculului i se eliberează certificatul de măsurare a unității de transport. Certificatele de măsurare eliberate de Organismul de inspecție sunt recunoscute în toate țările membre ale UE și statele CSI.

Organismul de inspecție din cadrul CTIF este acreditat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC, fiind desemnat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în cadrul Sistemului Național de Metrologie pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public ale sarcinilor pe osii, masei totale și dimensiunilor vehiculelor care circulă pe drumurile publice ale Republicii Moldova.

Serviciul de presă al CTIF
2 august 2019