https://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-demarat-examenele-de-evaluare-cuno%C8%99tin%C8%9Belor-profesionale-pentru

În perioada 18-19 noiembrie curent, Ministerul Finanțelor în comun cu Centrul de instruire din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) în premieră, a demarat ciclul examenelor de evaluare a cunoștințelor profesionale pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

33 de candidați admiși la Programul de instruire au optat pentru testarea cunoștințele pentru confirmarea corespunderii cerințelor de calificare profesională. Examenele se desfășoară în prezența Comisiei de certificare, formată din specialiști notorii din cadrul autorităților și instituțiilor publice, specializați în domeniul auditului intern.    

Certificarea profesională în domeniul auditului intern în sectorul public este organizată de Ministerul Finanțelor și Centrul de instruire din cadrul I.P. „CTIF” cu scopul de a satisface cerințele de competență (cunoștințe și abilități) necesare pentru exercitarea atribuțiilor funcției de audit intern, prin instruire și validare a calificării profesionale în domeniu.  

Certificatul de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public se eliberează persoanelor care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru cele trei niveluri  stabilite în Programul de instruire – de bază, intermediar și avansat. 

Sursa: mf.gov.md

Examene1
Examene2
Examene3