cursuri

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită contribuabilii - persoane juridice să se înscrie la cursurile de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura, organizate de CTIF în luna iunie. Primul curs, în limba rusă, va avea loc la 5 iunie, iar al doilea, în limba română, la 18 iunie. Cursurile au o durată de patru ore și se vor desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2.

Scopul principal al instruirilor este de a oferi contribuabililor suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e - Factura, administrat de CTIF.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice, aprobată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de SFS. În plus, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat, să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică.

Amintim că mai bine de 70% din durata cursurilor de instruire cu tema respectivă este rezervat exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice. Acest fapt oferă contribuabililor posibilitatea de ași consolida abilitățile de utilizare a serviciului e - Factura, abilități ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile stabilite în Codul fiscal.

Persoanele juridice care doresc să participe la cursurile de instruire dedicate utilizării serviciului electronic e - Factura urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md.

În primele cinci luni ale anului curent, CTIF a desfășurat nouă cursuri de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura la care au participat 120 contribuabili persoane juridice. 

Serviciul de presă al CTIF
31 mai 2019;