Soluții IT pentru contabilitate

Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă responsabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare din țară, interesați în  automatizarea complexă a evidenței contabile, să implementeze Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), sistem administrat de CTIF și ajustat de către specialiștii acestuia la planul de conturi și noua clasificație bugetară.

Actualmente, SIIECAP este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare, interdependente între ele, pentru ținerea evidenței contabile în conformitate cu cerințele Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015, și asigură interacțiunea acestuia cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Implementarea sistemului include următoarele lucrări:

  • instalarea Platformei licențiate 1C: Enterprise;
  • crearea bazei informaționale și încărcarea versiunii;
  • aplicarea codului de activare și configurarea bazei de date;
  • asigurarea accesului utilizatorilor la sistem și a securității bazei de date;
  • suport la introducerea soldurilor, organizarea instruirilor pentru utilizatorii sistemului.

Procedura de contractare a serviciilor de implementare și de menținere a SIIECAP este descrisă în oferta CTIF care poate fi accesată aici.

Autoritățile și instituțiile publice bugetare, interesate în implementarea SIIECAP, pot transmite solicitările lor la adresa de e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md sau la tel: 022 820 026.

Până în prezent, sistemul informațional integrat de evidență contabilă pe platforma 1C a fost implementat în circa 800 de autorități și instituții publice bugetare din țară.        

Serviciul de presă al CTIF
11 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md