Scurt istoric

CTIF a fost creat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, în urma reorganizării întreprinderilor de stat (ÎS) ”Fintehinform”, ”Fiscservinform” și ”Vamservinform”. Reorganizarea s-a produs prin transformarea ÎS  ”Fintehinform” în noua instituție CTIF și prin fuziunea ÎS ”Fiscservinform” și ÎS ”Vamservinform” cu CTIF.  Procesul de reorganizare a fost încheiat la 1 august 2018, la această dată fiind operate modificările necesare în documentele cadastrale și cele de constituire ale CTIF.

Noua instituție a fost creată în contextul reformei administrației publice promovată de Guvern și a preluat drepturile, obligațiile, funcțiile și serviciile prestate de întreprinderile de stat ”Fintehinform”, ”Fiscservinform” și ”Vamservinform”.

ÎS  ”Fintehinform” a activat în perioada iunie 2005 – iulie 2018, având drept obiectiv principal administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice. ÎS ”Fiscservinform”, care a activat în intervalul septembrie 2008 – iulie 2018,  a avut misiunea de a dezvolta sistemul informațional integrat fiscal și serviciile fiscale electronice. Obiectivul de bază al ÎS ”Vamservinform”, care a activat în perioada martie 2011 – iulie 2018, a fost administrarea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal și subdiviziunilor acestuia.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md