Lansarea în utilizare industrială a Sistemului Informațional ,,Raportare financiara a autorităților/instituțiilor bugetare”

Din data de 1 iulie anul curent, se lansează în utilizare industrială Sistemul Informațional ,,Raportare financiară a autorităților/instituțiilor bugetare” pentru prezentarea rapoartelor financiare de către autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale.

Acest sistem avansat reprezintă o etapă semnificativă în digitalizarea și eficientizarea procesului de raportare financiară în sectorul public, fiind conceput să faciliteze procesul de raportare financiară a autorităților și instituțiilor bugetare către Ministerul Finanțelor, care joacă un rol central în administrarea finanțelor publice.

Implementarea Sistemului Informațional ,,Raportare financiara a autorităților/instituțiilor bugetare”  va asigura o raportare mai precisă, transparentă și eficientă a execuției bugetului de stat, conform standardelor și reglementărilor în vigoare.

Utilizatorii din autoritățile/instituțiile bugetare, implicați în procesul de raportare financiară vor beneficia de un instrument modern ce va acoperi necesitățile, precum: asigurarea trecerii automate a soldurilor de la sfîrșit de an pentru anul viitor pentru rapoartele financiare, asigurarea trecerii automate a planurilor și executarea de casă, asigurarea importării formelor din programele contabile cu realizarea controalelor.

I.P. ,,CTIF” în calitate de administrator tehnic al sistemului sus menționat, va asigura administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemului precum și suportul necesar utilizatorilor din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare.

Lansarea sistemului marchează angajamentul nostru continuu pentru modernizarea infrastructurii tehnologice în domeniul gestionării finanțelor publice și pentru sprijinirea unei guvernanțe eficiente și transparente.

În acest sens, ținem să apreciem efortul echipei  I.P. ,,CTIF” pentru munca asiduă la dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional ,,Raportare financiara a autorităților/instituțiilor bugetare”.