A fost dat startul etapei de testare a noii versiuni a sistemului „e - Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) informează că a efectuat, în baza propunerilor formulate de funcționari ai Serviciului Fiscal de Stat și utilizatorii serviciului e – Factura, modernizarea sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e - Factura”, pentru a simplifica procesul de circulație a facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între agenții economici și autoritățile publice.

Ajustarea sistemului „e - Factura” va aduce multiple beneficii contribuabililor, beneficii ce asigură operativitatea documentării tranzacțiilor efectuate, prin:

  • integrarea sistemelor de contabilitate ale agenților economici cu sistemul „e - Factura” prin intermediul aplicației API „e-Factura”;
  • validarea contractelor de achiziții publice înregistrate în cadrul Sistemului Informațional al Trezoreriei de Stat;
  • modificarea datei de livrare/eliberare a unii set de facturi fiscale;
  • optimizarea selectării numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală și a celei de identificare automatizată de către sistem a numărului de semnături aplicate;
  • descărcarea listei de facturi fiscale emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător.

Având în vedere necesitatea familiarizării agenților economici cu noile funcționalități ale  sistemului „e - Factura”, la 01.06.2020 a fost dat startul etapei de testare a serviciului pentru contribuabili.

Agenții economici care doresc să testeze sistemul și noile lui funcționalități, în particular modulul de integrare a sistemelor de contabilitate ale contribuabililor cu sistemul „e - Factura” prin intermediul aplicației API, sunt invitați să se înregistreze pentru a participa la utilizarea serviciului în regim de test. În perioada testării, utilizatorilor li se vor acorda consultații și suport tehnic la utilizarea noilor funcționalități ale sistemului și, totodată,  vor fi colectate propunerile privind optimizarea particularităţilor tehnice, metodologice şi funcționale ale sistemului „e - Factura”.

Pentru a accesa platforma de testare, persoanele interesate urmează să transmită în adresa CTIF o solicitare prin poștă sau prin e-mail la adresa ctif@ctif.gov.md, solicitare ce va conține: numărul utilizatorilor, datele de contact și adresele IP de pe care va fi accesată noua versiune a sistemului „e - Factura”.

În cazurile în care utilizatorii noii versiuni a sistemului „e - Factura” se vor confrunta cu probleme tehnice legate de funcționarea platformei de testare, ei pot solicita suport din partea specialiștilor CTIF prin poșta electronică la adresa ctif@ctif.gov.md.

Pentru a obține consultații cu privire la funcționalitățile noii versiuni a sistemului „e-Factura” și utilizarea serviciului e-Factura, persoanele interesate pot suna la Centrul unic de apel 080001525 al SFS sau la Centrul de apel al CTIF 022 822222

Serviciul de presă al CTIF
1 iunie 2020