08/04/2020

Instituția publică ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de centru de înregistrări al Centrului unic de certificare al Guvernului, anunță că a extins termenul de valabilitate a semnăturilor electronice, pe care le eliberează, până la doi ani. Până în prezent, CTIF elibera semnături electronice doar cu termenul de valabilitate de un an. 

06/04/2020

În condițiile dictate de pandemie, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, cu începere din 8 aprilie curent, a primelor două cursuri de instruire la distanță, cu utilizarea aplicației ZOOM, pentru specialiștii începători în finanțe publice. 

20/03/2020

În condițiile stării de urgență cauzate de răspândirea noului virus COVID-19, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va asigura funcționarea neîntreruptă a sistemelor informaționale și furnizarea serviciilor din gestiunea sa, precum și va continua lucrările de elaborare a noilor sisteme și funcționalități ale acestora. 

Managerii de proiecte vor desfășura ședințele comune cu  beneficiarii proiectelor prin video/audio conferințe, iar interacțiunea între ei va fi efectuată prin canale electronice de comunicare.

19/03/2020

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) promovează un șir de măsuri care să prevină răspândirea virusului COVID-19 și care să asigure în continuare funcționalitatea sistemelor informaționale pe care le administrează și deservirea conformă a utilizatorilor serviciilor pe care le prestează.
Măsurile luate au scopul de a proteja sănătatea angajaților CTIF și a clienților săi pentru ca aceștia să poată beneficia de serviciile solicitate.

05/03/2020

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunţă demararea procesului de angajare a specialiștilor IT pentru ocuparea posturilor vacante din subdiviziunile CTIF antrenate în proiectarea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor  informaționale. 

25/02/2020

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele interesate (agenți economici, autorități publice, cetățeni) să se înscrie la unul din cele cinci cursuri de instruire cu privire la utilizarea serviciilor fiscale electronice, pe care le va organiza în decursul lunii martie curent.