CTIF anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante 

 

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă tinerii specialiști IT interesați că ei pot candida la ocuparea funcţiei vacante de proiectant coordonator al sistemelor informaționale în Direcția proiectarea sistemelor informaționale și serviciilor (DPSIS) din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor este 31 mai 2019.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă concurs pentru angajarea personalului în funcţiile vacante de declarant vamal la postul vamal Palanca (raionul Ștefan Vodă).

Persoanele interesate în ocuparea acestor funcții pot prezenta CV – urile, până la data de 15 aprilie 2019, către Direcția brokeraj vamal din cadrul CTIF la adresa de e-mail: irina.ribac@ctif.gov.md

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă demararea procesului de angajare în funcţiile vacante de contabil și operator introducere, validare și prelucrare date în Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor în adresa CTIF este 15 februarie 2019.

APLICAȚI CV

 

Proiectant coordonator al sistemelor informaționale

Scopul general al postului

Asigurarea procesului de analiză și proiectare a sistemelor informaționale conform cerințelor beneficiarilor și necesităților CTIF.

Sarcinile de bază ale proiectantului coordonator

Proiectantul coordonator asigură:
- executarea lucrărilor de analiză a cerințelor sistemelor informaționale necesare de implementat; 
- elaborarea specificațiilor software și hardware pentru construirea efectivă a sistemelor informatice; 
- elaborarea și coordonarea concepțiilor, caietelor de sarcini, sarcinilor tehnice, ghidurilor de utilizare ale sistemelor informaționale noi; 
- elaborarea schemelor de business – procese ale noilor sisteme informaționale.

Cerințe pentru candidații la ocuparea postului de proiectant coordonator

Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau în economie;

Experiență profesională:  cel puțin un an de experiență profesională în domeniul IT;

Cunoștințe:

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, Visio, Enterprise Arhitect;
- cunoașterea proceselor și specificului de dezvoltare a sistemelor software;
- cunoștințe teoretice și practice la elaborarea concepțiilor, caietelor de sarcini, sarcinilor tehnice și ghidurilor de utilizare ale sistemelor informaționale noi; 
- cunoașterea literaturii din domeniul IT, inclusiv al proceselor și specificului de dezvoltare a sistemelor software;
- cunoașterea prevederilor standardului internațional de management al proiectelor IT (Project Management Body of Knowledge – PMBOK), precum și a aplicațiilor specializate pentru gestiunea proiectelor IT (Microsoft Project, Redmine) reprezintă un avantaj;
- cunoașterea legislației privind derularea proiectelor în domeniile finanțe publice, vamal și fiscal constituie un avantaj;
- posedarea limbilor română  şi rusă, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
Abilități: capacități de planificare, organizare și luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, de argumentare, instruire și motivare, abilităţi de lucru cu informaţia, comunicare eficientă. 
Atitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru prezentare la interviurile cu candidații
- Curriculum Vitae (CV);
- copia diplomei de studii.

APLICAȚI CV

 

 Contabil în Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare


Sarcina de bază a funcției de contabil este ținerea evidenței contabile în sistemul contabil 1C pentru sectorul bugetar, ținerea evidenței pe note contabile în sistemul bugetar, perfectarea documentelor primare. 

Cunoașterea  Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, reprezintă un avantaj pentru candidații la ocuparea funcției menționate. 

CTIF asigură angajaților salariu competitiv și pachet social integral, program de lucru de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, lucru în echipă și oportunități de dezvoltare profesională.  

Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: iana.betivu@ctif.gov.md, cu indicarea funcției pentru care aplică.

Informații suplimentare la tel: 060200832. Persoană de contact: Iana Bețivu, șef Direcție servicii contabile pentru instituții bugetare din cadrul CTIF.  

Condiții pentru candidații la ocuparea funcțiilor vacante de contabil și operator introducere, validare şi prelucrare date în cadrul CTIF

Contabil
 

Sarcinile de bază ale funcției:

Ținerea evidenței contabile în sistemul contabil 1C pentru sectorul bugetar, ținerea evidenței pe note contabile în sistemul bugetar, perfectarea documentelor primare. Cunoașterea  Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, reprezintă un avantaj pentru candidații la ocuparea funcției menționate.

Cerințe minime aferente funcției:

- cunoștințe și abilități în ținerea evidenței contabile pe note contabile în sectorul
bugetar;
- capacitate de analiză, control și consolidare a datelor pentru întocmirea
rapoartelor financiare;
- efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte a documentelor şi
legalităţii operaţiunilor efectuate;
- operativitate la perfectarea documentelor primare, evidenței analitice, sintetice.

Cerințe înaintate candidatului:

- studii superioare economice, de dorit în domeniul contabilității bugetare;
- cunoașterea limbilor română şi rusă;
- responsabilitate, spirit de inițiativă;
- tendință spre dezvoltare continuă.
 

Experiență profesională: cel puțin doi ani de experiență în calitate de contabil, de dorit în sistemul bugetar.

APLICAȚI CV

 

Declarant vamal la postul vamal Palanca


Declarantul vamal activează în numele CTIF care deține licență pentru activitatea de  broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republicii Moldova.  

Sarcinile de bază ale declarantului vamal și cerințele pentru candidații la ocuparea acestei funcții sunt descrise în Condițiile pentru candidații la ocuparea posturilor de declarant vamal. 

Candidatul la ocuparea funcției de declarant vamal trebuie să aibă studii superioare juridice sau economice, certificat de absolvire a cursurilor de instruire primară a declarantului vamal și cel puțin un an de experiență profesională în domeniul vămuirii mărfurilor și a mijloacelor de transport. Avantaje vor avea candidații domiciliați în localitățile din raioanele apropiate de postul vamal Palanca.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la tema angajării de la Irina Rîbac, șef Direcție brokeraj vamal din cadrul CTIF la tel: 060200818.  

Condiții pentru candidații la ocuparea posturilor vacante de declarant vamal categoria I 

Scopul general al postului

Declarantul vamal activează în numele Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) care deține licență pentru activitatea de  broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale de pe teritoriul Republicii Moldova.  

Sarcinile de bază ale declarantului vamal

- declararea mărfurilor și/sau a mijloacelor de transport conform procedurii stabilite de legislația în vigoare;
- determinarea codului poziției tarifare și a valorii în vamă a mărfurilor și/sau a mijloacelor de transport;
- calcularea corectă a drepturilor de import/export pentru mărfurile care urmează a fi declarate;
- completarea declarației vamale primare și a declarației vamale complementare în
diferite regimuri și destinații vamale;
- completarea documentelor suplementare necesare pentru efectuarea procesului de
vămuire (CRM, Carnet Tir, certificat de origine, etc.);
- acordarea asistenţei la controlul fizic şi documentar al mărfurilor în procesul de vămuire.

Cerințe pentru candidații la ocuparea postului de declarant vamal
 

Studii: superioare juridice sau economice, cursuri de instruire primară a declarantului vamal;
 

Experiență profesională: cel puțin un an de experiență profesională în domeniul vămuirii mărfurilor și a mijloacelor de transport.
 

Cunoștințe:

cunoașterea legislației în domeniul vamal și fiscal, a Sistemelor Informaționale Automatizate Asycuda Word, Valah și e-Factura; 

posedarea limbilor română  şi rusă, cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 

Abilități: abilități de lucru cu documente comerciale și acte permisive, comunicare eficientă cu clienții și reprezentanții organelor vamale, capacități de negociere și aplanare a situațiilor de conflict, lucru independent și în echipă;

Atitudini/comportament: spirit de inițiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru prezentare la interviurile cu candidații

- Curriculum Vitae (CV);

- copiile diplomei de studii și a certificatului de absolvire a cursurilor de instruire primară a declarantului vamal.