FII PARTE A ECHIPEI CENTRULUI DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE. CONSTRUIEȘTE-ȚI CARIERA ÎNTR-O ECHIPĂ DE SUCCESS.

Centrul, este instituția ce generează o platformă stabilă de dezvoltare profesională pentru persoanele pasionate de tehnologii informaționale moderne și inovative. La baza performanțelor noastre, stau valorile promovate perseverent de noi cum sunt: inovația, responsabilitate, profesionalismul, flexibilitatea, colaborarea, calitatea și integritatea umană. 

Echipa Centrului este formată din oameni profesioniști dedicați procesului de edificare a societății digitale și dezvoltare de noi soluții informaționale.  Fiecare din ei dispune de o vastă experiență în domeniul de competență și sunt mereu pregătiți să te îndrume în dezvoltarea de sine.

Dacă împarți cu noi aceleași idei și valori, alătură-te echipei noastre pentru a te realiza în domenii de activitate cu impact major, care îți vor dezvolta perseverența, spiritul de echipă, ambiția și flexibilitatea intelectuală orientată spre progres. 

Avem nevoie de tine în Echipa CTIF, pentru a crește și schimba viitorul împreună! 

FUNCȚII VACANTE
Expert tehnic

Descrierea activității:

 • Efectuarea cercetărilor tehnice a documentelor tipizate cu elemente de protecție, precum și  documentelor poligrafice;
 • Verificarea conformității cu cerințele tehnice și de protecție a documentelor poligrafice;
 • Verificarea autenticității documentelor securizate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare tehnice (inginerie, fizică, chimie);
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Abilitați practice de lucru cu echipamente tehnice speciale - microscop, de cîntarire și măsurare, aparate cu iluminare UV și IR (ultraviolet și infraroșu);
 • Abilitați de observare si identificare a caracteristicilor diferitor obiecte de cercetare;
 • Abilități de analiză și sinteză, de formulare a concluziilor în baza cercetărilor efectuate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; Outlook, Visio;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cît și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniul;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic.

Oferim:

 • Program de integrare și și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Administrator baze de date

Descrierea activității:

 • Instalarea, configurarea sistemelor de gestiune a bazelor de date;
 • Administrarea și monitorizarea bazelor de date;
 • Participare la implementarea de noi sisteme, servicii şi aplicaţii;
 • Planificarea, coordonarea și implementarea măsurilor de securitate, reglementarea accesului la bazele de date și prevenirea intervențiilor neautorizate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor şi serviciilor de sistem (Windows, Linux);
 • Cunoaşterea sistemelor de gestiune a bazelor de date (MySql, Informix, Mssql, PostgreSQL, FoxPro);
 • Cunoaşterea limbajului (Transact SQL, FoxPro un plus);
 • Cunoaşterea sistemelor de monitorizare: Zabbix; SolarWinds;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; Outlook, Visio;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniul;
 • Cunoașterea limbii engleze.

Oferim:

 • Program de integrare și și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Administrator rețea de calculatoare

Descrierea activității:

 • Administrarea, configurarea, monitorizarea și efectuarea diagnosticării echipamentelor active de rețea;
 • Depănarea conexiunilor de rețea și soluționarea problemelor de conectivitate.
 • Administrarea accesului la resursele de rețea, Internet și VPN;
 • Oferirea asistenței de specialitate în exploatarea echipamentelor telecomunicaționale și rețelelor locale de calculatoare;
 • Efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare și menținere în stare funcțională a rețelelor de calculatoare și comunicații.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea principiului de funcționare a rețelelor de calculatoare (LAN și WAN);
 • Cunoașterea organizării și construirii fizice și logice a unei rețele info-comunicaționale; 
 • Cunoașterea tipurilor de echipamente active de rețea (dispozitive de comutare, rutare, paravan de protecție etc.) și a principiului de funcționare a acestora;
 • Cunoașterea protocoalelor preponderente de rețea și a modelului OSI/ISO 7498-1;
 • Cunoașterea instrumentelor de monitorizare (Zabbix, Nagios, PRTG etc.) și a protocoalelor de monitorizare a rețelei (SNMP, NetFlow, sFlow etc.).

Constituie un avantaj:

 • Experiență de 2 ani în domeniu;
 • Cursuri completate sau certificare în domeniul rețelelor info-comunicaționale (Mikrotik, Cisco, etc.)
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic.

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Programator .NET

Descrierea activității:

 • Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice;
 • Aplicarea standardelor tehnice în domeniul tehnologiilor informaționale în vederea soluționării cerințelor specifice ale Instituției.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea limbajelor de programare: .NET Framework;
 • Cunoașterea bazelor de date: Mssql, MySQL, Infomix, MSAcces;
 • Cunoașterea limbajelor de scriptare și machetare: HTML, CSS, Java Script, Jquery, Ajax, Bootstrap;
 • Cunoașterea principiilor de dezvoltare, proiectare, elaborare, testare și implimentare a programelor și aplicațiilor Web;
 • Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare a aplicațiilor: Visual Studio sau alt IDE;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel tehnic;
 • Cunoaşterea protocoalelor Web;
 • Machetarea aplicaţiilor Web adaptive (RWD).

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Programator PHP

Descrierea activității:

 • Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice;
 • Aplicarea standardelor tehnice în domeniul tehnologiilor informaționale în vederea soluționării cerințelor specifice ale Instituției.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea limbajelor de programare: PHP;
 • Cunoașterea bazelor de date: Mssql, MySQL, Infomix, MSAcces;
 • Cunoașterea limbajelor de scriptare și machetare: HTML, CSS, Java Script, Jquery, Ajax, Bootstrap;
 • Cunoașterea principiilor de dezvoltare, proiectare, elaborare, testare și implimentare a programelor și aplicațiilor Web;
 • Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare a aplicațiilor: PHP Storm sau alt IDE;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel tehnic;
 • Cunoaşterea protocoalelor Web;
 • Machetarea aplicaţiilor Web adaptive (RWD).

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Manager de proiect

Descrierea activității:

 • Analiza și gestiunea solicitărilor de dezvoltare parvenite de la clienți;
 • Formarea, conducerea și organizarea activității echipei de proiect;
 • Planificarea, atribuirea sarcinilor și monitorizarea zilnică a executării acestora de către echipa de proiect;
 • Gestionarea proceselor aferente implementării proiectului (etapele de: inițiere, planificare, executare, monitorizare, raportare, încheiere);
 • Coordonarea documentației software: (Concepții; Sarcini tehnice; Ghiduri de utilizare);
 • Analiza și raportarea indicatorilor de îndeplinire a planului de proiect către conducere.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul economico-financiar (specialitatea management, business și administrare) și/sau în domeniul IT;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Operare PC (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Enterprise arhitect, Internet);
 • Cunoașterea metodologiilor: (PMBook; Agile; etc..);
 • Cunoștințe în domeniul proiectării/dezvoltării software; 
 • Cunoștințe de bază în managementul proiectelor.

Constituie un avantaj:

 • Experiență de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Cunoașterea procesului de dezvoltare a sistemelor software;

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională comtinuă.
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară;
Inginer de sisteme software

Descrierea activității:

 • Asigurarea funcționării și exploatării sistemelor informaționale gestionate de Instituție;
 • Efectuarea măsurilor de perfecționare a sistemelor informaționale și participarea la testarea acestora.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat;
 • Cunoașterea limbajelor de programare: html, css, javascript, jquerry, php;
 • Cunoașterea aplicațiilor şi serviciilor de sistem: Windows, Linux;
 • Cunoașterea sistemelor de gestiune a bazelor de date: MySql, Informix, MSSql, PostgreSQL, FoxPro; 
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Visio, Interne, Outlook;
 • Capacitatea de a lucra eficient în echipă cât și în mod individual.

Constitui un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze.

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor; 
 • Oportunități de dezvoltare profesională continuă;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv și pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
Programator 1C

Descrierea activității:

 • Implementarea programelor pe baza platformei 1C 8.3, conform caietului de sarcini;
 • Proiectarea structurii de date, arhitectura bazelor de date în cadrul platformei 1C 8.3.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Cunoașterea fluentă a limbii de stat, rusă;
 • Cunoaşterea avansată a programării orientată pe obiect;
 • Cunoaşterea platformei 1C 8.3 (componentele şi mecanismele de lucru).

Constituie un avantaj:

 • Experiența de 2 ani în domeniu;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Cunoașterea bazelor de date (Mssql);
 • Administrarea serverelor;
 • Cunoașterea contabilitații bugetare;
 • Prezenţa certificatelor 1C.

Oferim:

 • Program de integrare și ghidare de către un mentor;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Program de muncă 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă;
 • Salariu competitiv, pachet social deplin;
 • Recompense și beneficii de motivare suplimentară.
CONCURSURI

Concursul pentru ocuparea funcției de director al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Lista candidaților admiși la proba interviu

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Pentru a aplica la postul de muncă dorit, te rugăm să ne lași CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: resurse.umane@ctif.gov.md sau contactează-ne la nr. de telefon (+373) 68-566-646.

Parcurge interviul online:

INTERVIU ONLINE