MF-CTIF

Începând de astăzi, Ministerul Finanțelor și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) desfășoară două cursuri noi de instruire: unul - pentru specialiștii începători în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale (APL) de nivelul doi și altul - pentru aceeași categorie de specialiști din cadrul instituțiilor bugetare. Cursurile sunt desfășurate în baza noilor module ”Planificarea bugetară în APL de nivelul doi” și, respectiv, ”Introducere în finanțele publice”, aprobate de Ministerul Finanțelor.

La primul curs de instruire, cu o durată de patru zile, participă 14 specialiști începători din cadrul Direcțiilor finanțe din teritoriu, iar la al doilea curs, cu o durată de trei zile,  - 14 specialiști din diferite instituții bugetare. Instruirile sunt ghidate de formatori ai Ministerului Finanțelor și CTIF.

Programul cursului ”Planificarea bugetară în APL de nivelul doi” cuprinde aspecte teoretice și practice privind sistemul bugetar, procesul bugetar, planificarea bugetară la nivel local, dar și utilizarea modulului Planificarea bugetară al Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP) administrat de CTIF.

Agenda celui de-al doilea curs de instruire - ”Introducere în finanțele publice” - include  componentele bugetului public național (BPN), clasificația bugetară, procesul bugetar, executarea BPN, evidența contabilă în sistemul bugetar, utilizarea modulelor Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), dar și ale sistemului SIGFP.

Ultimele două cursuri de instruire - pentru specialiștii începători în finanțe publice din cadrul primăriilor cu genericul ”Planificarea bugetară în APL de nivelul întâi” - au fost desfășurate în perioada 19 – 22 august și 3 – 6 septembrie 2019. În cadrul acestora au fost instruiți 32 de specialiști din primăriile din teritoriu.

La finalul cursului de instruire de săptămâna trecută, mai mulți participanți au apreciat oportunitatea și utilitatea organizării instruirilor, subliniind că informațiile acumulate și practica de utilizare a sistemelor informatice aferente finanțelor publice le vor fi de un  real folos în activitatea lor zilnică.

Cursurile de instruire sunt organizate de CTIF în conformitate cu Programul de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor. Mai multe informații despre desfășurarea acestor cursuri pot fi obținute la Centrul de instruire în finanțe al CTIF, tel: 022 822 032, 068669942

 

Serviciul de presă al CTIF
9 septembrie 2019