Mai bine de 1,2 mii de contribuabili, instruiți cum să utilizeze noua versiune a sistemului „e - Factura”

În decursul lunii iulie, 1234 de contribuabili persoane juridice din diferite localități ale republicii au participat la instruirile on-line gratuite privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e-Factura”, organizate în comun de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF).

În perioada de referință, CTIF a desfășurat 46 cursuri de instruire, 33 – în limba română și 13 - în limba rusă, cu o durată de două ore fiecare, la care au participat în mediu câte 26 de specialiști din cadrul autorităților publice centrale și locale, dar și a companiilor ce utilizează sau doresc să utilizeze noua versiune a SIA „e - Factura”. Instruirile au decurs în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom.

Participanții la cursuri au fost familiarizați cu modul de utilizare a noii versiuni a SIA „e - Factura”, în particular a noilor funcționalități și funcționalităților dezvoltate ale acestui sistem. Totodată, o parte dintre contribuabili au informat specialiștii CTIF despre neconformitățile constatate în procesul de utilizare a serviciului „e-Factura” și au formulat propuneri privind îmbunătățirea funcționalităților acestui sistem informațional.

Noua versiune a SIA „e - Factura” a fost lansată în exploatare industrială la 1 iulie curent. Ea a fost elaborată și este gestionată de CTIF, administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional al SFS. Împreună cu SFS, CTIF a modernizat SIA „e - Factura” pentru a simplifica procesele de creare și circulație a facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între agenții economici și autoritățile publice.

În luna iunie, la etapa testării noii versiuni a SIA „e - Factura”, CTIF a desfășurat 28 cursuri de instruire online cu aceeași temă la care au participat 685 de contribuabili. În luna august, instituția va continua instruirile online privind utilizarea noii versiuni a sistemului „e - Factura”, despre care va comunica ulterior.

Doritorii de a participa la instruiri pot afla mai multe informații despre organizarea și orarul cursurilor la Centrul de instruire în finanțe al CTIF, tel: 022 822 032, 068669942.

Serviciul de presă al CTIF
31 iulie 2020

Tags