Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) amintește persoanelor interesate de profesia de declarant vamal că ei pot să se înscrie, până la 13 mai, la cursul de instruire primară a declarantului vamal cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Declarantul vamal activează în numele persoanei juridice care deține licență pentru activitatea de broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republicii Moldova.

Instruirile vor fi susținute de către formatori din cadrul Serviciului Vamal. Detaliile despre programul cursului de instruire pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF la următorul link: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/VAMA1.pdf

Orele teoretice ale cursului de instruire se vor desfășura de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.30, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, iar orele practice - în zilele de sâmbătă, între orele 9.00 și 15.00, la Centrul de instruire a colaboratorilor vamali al Serviciului Vamal.

Doritorii de a participa la instruiri urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md. Persoanele care nu au posibilitate să se deplaseze la Chișinău pot beneficia de aceste instruiri prin intermediul sistemului de comunicare la distanță oferit de CTIF.

Audienții trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate și să aibă abilități de utilizare a calculatorului. La înscriere, ei vor prezenta copia buletinului de identitate și copia diplomei de studii.

Ultimele cinci cursuri de instruire primară a declarantului vamal, desfășurate de CTIF în anul 2018 și în februarie 2019, au fost absolvite de 75 viitori specialiști în domeniul vămuirii.

Serviciul de presă al CTIF
7 mai 2019

Теги