Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), precum și a asigurării bazei tehnico – materiale a instituției sunt organizate și desfășurate în conformitate cu cerințele Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

Planuri de achiziții

Planul de achiziții pentru anul 2020, ver. II

Planul de achiziții pentru anul 2020

Planul de achiziții pentru anul 2019

Anunțuri de intenție și de participare
sg2Anunț de preselecție a canditaților de participare privind achiziționarea a Servicilor de tipar a materialelor poligrafice cu regim special.

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de calibrare și verificare metrologică a aparatelor de cântărit prin рrосеdurа de achiziție СОР

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație (restabilire) а platformei сântаrului amplasat ре teritoriul Роstului Vamal Giurgiulești prin рrосеdurа de achiziție СОР

link icon Anunț de participare

sg2Anunț de participare privind achiziționarea Produselor antivirus prin рrосеdurа de achiziție СОР link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare privind achiziționarea Produselor antivirus prin рrосеdurа de achiziție СОР link icon Anunț de participare
sg2Anunț de participare privind achiziționarea Lucrări de reparație (restabilire) а рlаtformеi сântаrului amplasat ре teritoriul Postului Vamal Lеușеni link icon Anunț de participare
sg2Servicii de tiparire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special link icon Anunț de participare
sg2Sistemul “Cloud Fiscalizare online” link icon Anunț de participare
sg2Anunț de intenție Nr.1 din 26.09.2019 link icon Anunț de participare
sg2 Serviciilor de reinnoire a subscripției (suport) pentru produsele IBM Informix link icon Anunț de participare
sg2 Servicii licenței de tip CISCO ASA 5555-X link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Declaratia electronica persoane juridice” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta si dezvoltare a SIA ”Crearea si circulatia documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat si Institutiile financiare -persoane fizice” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”e- Factura„ link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Registrul general electronic al facturilor fiscale” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanta a SIA ”Impozit pe avere” link icon Anunț de participare
sg2 Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Automatizat ”Crearea și circulația documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Sat și Instituțiile financiare – persoane juridice” link icon Anunț de participare
sg2 Tehnica de calcul  link icon Anunț de participare
Rapoarte

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, trimestrul III, anul 2020

Raport privind diminuarea si lichidarea consecintelor pandemiei de coronavirus COVID-19 semestrul I, anul 2020

Raport de monitorizare a contractelor semestru I, anul 2020

DAREA DE SEAMĂ, privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, anul 2018