Activitățile CTIF

În conformitate cu prevederile Statutului Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125 din 06.02.2018, Consiliul CTIF aprobă planurile și rapoartele anuale de activitate ale instituției.

Potrivit Statutului CTIF, raportul anual de activitate al instituției se publică pe pagina web oficială a acesteia în termen de patru luni de la sfârșitul fiecărui an de gestiune.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md