Anunțuri de intenție și de participare


Anunț de participare

sg20.10.2018
Serviciil de realizare a brand book-ului Instituției Publice „Centrul de tehnologii informaționale în finanțe”

 

Anunț de participare

sg01.10.2018
Servicii de creare și împlementare a sistemului informțional automatizat "Crearea și circulația documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare-presoare fizice"

Caiet de sarcini
Specificația tehnică
Tabelul punctelor

 

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md