Tot mai multe instituiții publice și agenți economici utilizează Ghișeul unic de raportare electronică

În nouă luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică, numărul total de rapoarte expediate de instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul platformei on – line raportare.gov.md către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul  Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică a atins cifra de 1 mil. 250 mii. Majoritatea absolută dintre acestea (peste 1 mil. 229,8 mii) au fost transmise de către instituții publice și agenți economici.

Ghișeul a fost lansat la 27 ianuarie curent, acesta fiind primul serviciu centralizat de raportare financiară și statistică la nivel de țară. El a înlocuit vechiul proces de raportare, când instituțiile publice și agenții economici prezentau rapoartele separat pentru fiecare din cele cinci autorități, cu un singur proces unificat de înregistrare, autentificare, validare și raportare prin intermediul portalului raportare.gov.md.

Actualmente, prin Ghișeul unic pot fi transmise 131 tipuri de rapoarte, cele mai multe – 103 – sunt destinate Serviciului Fiscal de Stat. În nouă luni ale anului, cel mai mare număr de rapoarte– peste 433 mii - au fost adresate Serviciului Fiscal de Stat,  Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În aceeași perioadă, Biroului Național de Statistică i-au fost transmise, prin portalul raportare.gov.md, mai bine de 2,8 mii de rapoarte statistice. 

Rapoartele pot fi expediate, cu aplicarea semnăturii electronice, eliberată de centrele acreditate în domeniu. Pentru completarea și transmiterea acestora, este necesar de parcurs următorii pași:
- autentificarea/înregistrarea pe portalul raportare.gov.md.
- selectarea şi completarea rapoartelor din rubricile disponibile (Rapoarte către SFS, Rapoarte către MF, Rapoarte financiare și statistice către BNS, Formulare către CNAS, Formulare către CNAM).
-  semnarea electronică a raportului și expedierea acestuia.

Mai multe detalii despre procedura de completare și expediere a rapoartelor le găsiți pe raportare.gov.md.
   
Implementarea Ghișeului unic de raportare electronică a simplificat procesul de raportare financiară și statistică, a redus durata și costurile procesului de întocmire și prezentare a rapoartelor, precum și a redus dublarea acelorași date în diferite rapoarte cu până la 40 la sută.

Crearea și lansarea platformei unice de raportare financiară și statistică au fost realizate  în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016.  Începând cu 1 august 2018, platforma este administrată de către Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF).

Serviciul de presă al CTIF
23 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md