Datele bancare ale CTIF

IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
MF TR Chișinău Bugetul de Stat 
MD-2005, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod fiscal: 1005600036924
Cod TVA: 7800104

Banca: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul băncii:  TREZMD2X
IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA

Banca: B.C. Moldindconbank S.A., filiala Kiev
Codul băncii: MOLDMD2X336
IBAN: MD86ML000000022513361414

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md