Organele de conducere

Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile  Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din cinci membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența     Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF.  Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Componența nominală, președintele și numărul membrilor Consiliului CTIF au fost stabilite prin ordinele Ministerului Finanțelor nr. 63 din 16.03. 2018 și nr. 117 din 26.06. 2018.  Datele despre președintele și membrii Consiliului CTIF pot fi accesate aici.

Directorul CTIF

Directorul CTIF conduce activitatea executivă a instituției și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite acesteia. Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Directorul CTIF este selectat în urma unui concurs organizat în mod public și transparent de Consiliul instituției. Directorul  selectat în urma concursului este numit și  eliberat din funcție de către Ministrul Finanțelor, în temeiul deciziei Consiliului CTIF.
Conform rezultatelor concursului de ocupare a funcției de director al CTIF, în această funcție a fost numit, în temeiul deciziei Consiliului CTIF  nr. 3 din 11.05.2018, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 257- p din 2 iulie 2018, dl Corneliu Jaloba. CV dlui Jaloba poate fi accesat aici.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md