CTIF a dat start instruirilor pentru autoritățile participante la programul de utilizare experimentală a noului sistem informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

Începând de marți, 18 septembrie, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) organizează zilnic, până la finalul lunii septembrie, cursuri de instruire privind utilizarea experimentală a sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru responsabilii de achizițiile publice din cadrul a 42 de autorități publice centrale care participă  la acest program. Cursurile sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, participarea la ele fiind gratuită. 

În prima parte a acestor cursuri, participanții la ele sunt familiarizați cu Conceptul tehnic al SIA MTender, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018, și cu funcționalitățile sistemului destinate organizării procedurilor de achiziții publice, iar în doua parte – dânșii le testează.  Printre funcționalitățile de bază consemnăm: accesarea platformelor de achiziții, înregistrarea în sistemul MTender, desfășurarea procedurilor de achiziții de tip achiziție de valoare mică cu utilizarea licitației electronice online, înregistrarea online a contractelor de achiziții la Trezoreria Ministerului Finanțelor și publicarea planurilor anuale de achiziții publice.

Cursurile se desfășoară în oficiul Centrului de instruire din cadrul CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A. Doritorii de a participa la cursuri pot să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032 sau, în regim online, pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md.

MTender este un sistem informațional și de telecomunicații complex, compus din mai multe platforme electronice de achiziții, portalul web www.mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, care asigură accesul către aplicațiile și serviciile informaționale legate de domeniul achizițiilor publice. Sistemul MTender are menirea de a asigura desfășurarea în regim online a tuturor procedurilor de achiziții publice, posibilitatea accesării gratuite a sistemului, depunerea online a ofertelor de prețuri prin intermediul unor formulare interactive și evaluarea propunerilor financiare, factor ce va asigura creșterea transparenței și excluderea definitivă a utilizării hârtiei în derularea acestui proces.

În perioada 28 iunie – 17 septembrie, CTIF a mai desfășurat, în teritoriu, 40 de cursuri de instruire cu tema: ”Implementarea instrumentelor electronice de achiziții publice - MTender”, punând accent pe modul de înregistrare  a contractelor de achiziții publice la Trezoreria Ministerului Finanțelor. La aceste cursuri au participat responsabili de derularea contractelor de achiziții publice din cadrul a 780 de autorități publice și instituții bugetare.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 14.09.2018, CTIF a fost desemnat responsabil de organizarea instruirilor și asigurarea suportului metodologic pentru autoritățile publice participante la programul de utilizare a experimentală a SIA MTender  privind modul de înregistrare a contractelor de achiziții publice în acest sistem.

Serviciul de presă al CTIF
19 septembrie 2018
Tel. 079422244
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md