Rechizite pentru contractare

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 06.02.2018, este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, din data de 02.04.2018, cu păstrarea numărului de identificare și codului fiscal (IDNO) 1005600036924.

În acest context, vă informăm că, începând cu 02.04.2018, toate documentele urmează a fi emise pe numele Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe” cu utilizarea următoarelor date juridice, poştale şi bancare:

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

MD-2005, Republica Moldova, 

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7

Cod fiscal: 1005600036924

Cod TVA: 7800104

Banca: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

Codul băncii:  TREZMD2X

IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md