Activitatea Consiliului CTIF

Consiliul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de organ colegial superior de conducere al CTIF, este abilitat cu atribuții de supraveghere a activităților CTIF și de decizie asupra celor mai importante aspecte ale activității instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125 din 06.02.2018.

Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât odată în trimestru, la inițiativa fondatorului (Ministerul Finanțelor), a președintelui Consiliului sau a directorului CTIF. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor săi.

Conform statutului CTIF, deciziile Consiliului se plasează pe pagina web oficială a CTIF.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md