Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din cinci membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Componența nominală, președintele și numărul membrilor Consiliului CTIF au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 63 din 16.03. 2018, modificat ulterior prin ordinele nr. 117 din 26.06. 2018, nr. 200 din 14.12.2018 și nr. 44 din 05.03.2019.


Componența Consiliului CTIF

Președintele Consiliului - urmează să fie numit de Ministerul Finanțelor

Membrii Consiliului:

Dorel Noroc
Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor

Igor ȚURCANU
Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat

Adrian MORĂRESCU
Șef al direcției control juridic și executare silită, Serviciul Vamal

Vladimir MELNIC
Președinte al comitetului fiscal din cadrul Asociației Naționale a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor


Executivul CTIF

Funcțiile de organ executiv al instituției sunt exercitate de Directorul CTIF. El conduce activitatea CTIF și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite instituției . Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Directorul CTIF este selectat în urma unui concurs public organizat de Consiliul instituției. Directorul selectat în urma concursului este numit și eliberat din funcție de către Ministrul Finanțelor, în temeiul deciziei Consiliului CTIF.

Conform rezultatelor concursului de ocupare a funcției de director al CTIF, în această funcție a fost numit, în temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 3 din 11.05.2018, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 257- p din 2.07. 2018, dl Corneliu Jaloba.

La propunerea Directorului CTIF, Consiliul, prin decizia sa nr. 4 din 05.06.2018, a numit în funcțiile de directori adjuncți ai CTIF pe dna Elena Saharnean, responsabilă de domeniul IT, și pe dl Vadim Muntean, responsabil de domeniul prestarea serviciilor.

Corneliu JALOBA - Director adjunct al CTIF
Corneliu Jaloba a fost numit în funcția de director adjunct al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în temeiul deciziei Consiliului CTIF nr.6 din 30.12.2019, prin ordinul directorului interimar al I.P. CTIF nr.1781-C din 31.12.19.
Elena SAHARNEAN - Director adjunct al CTIF
Elena Saharnean a fost numită în funcția de director adjunct al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF),responsabilă de domeniul IT, în temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 4 din 05.06.2018, prin ordinul Directorului CTIF nr. 102 - e din 1.08. 2018.
Vadim Muntean - Director adjunct al CTIF
Vadim Muntean a fost numit în funcția de director adjunct al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF),responsabil de domeniul prestarea serviciilor în temeiul deciziei Consiliului CTIF nr. 4 din 05.06.2018, prin ordinul Directorului CTIF nr. 103- c din 1.08.2018.