Despre noi

Despre noi

Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” este creată prin HG 125 din 06.02.2018, a cărei fondator este Ministerul Finanţelor și este o instituție cu autonomie financiară.

În Statutul Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” sunt stabilite:

Misiunea

 • de a coordona şi de a organiza activităţile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă stabilite (finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal)

Domeniile de competenţă

 • administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • implementarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Ministerului Finanţelor, al autorităţilor administrative din subordinea acestuia, cît şi în afara Ministerului Finanţelor;
 • acordarea suportului instituţional, inclusiv în domeniul contabilităţii în sectorul bugetar şi în procesul de dezvoltare continuă a capacităţilor profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfăşurate atît în cadrul Ministerului Finanţelor, cît şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
 • asigurarea reprezentării în vamă şi a depozitării temporare;
 • alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv ale fondatorului, în competenţa Centrului.

Funcţiile

 • implementarea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competenţă;
 • prestarea şi modernizarea serviciilor publice în domeniile de competenţă stabilite la pct.6 la HG 125 din 06.02.2018;
 • acordarea suportului în domeniile de competenţă stabilite la pct.6 la HG 125 din 06.02.2018;
 • contribuirea la realizarea procesului de reinginerie şi digitizare a serviciilor publice, în vederea eficientizării proceselor operaţionale şi a reducerii costurilor;
 • crearea, deţinerea şi dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în domeniile de competenţă, în conformitate cu actele normative;
 • alte funcţii atribuite de cadrul normativ şi de către fondator.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md