Petiții

Pagina web http://ctif.gov.md oferă posibilitatea de a vă adresa Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” prin intermediul poștei electronice cancelaria@ctif.gov.md.

Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile ce nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul.

Pagina web http://ctif.gov.md constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul cetățenilor de a se adresa Centrului.

La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.

Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul descrierii concrete a cazului, propunerii sau formulării clare a întrebării.

Textul mesajului electronic trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (max. 2000 de simboluri).

După recepţionarea şi examinarea mesajului, Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” are dreptul să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare.

În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md